TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Mùa Vọng –Năm B

“Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng”. (Mc 1, 1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

4 Ô Chữ Cuộc Đời Thánh Têrêxa Hài Đông Giêsu.

Thứ sáu - 11/06/2021 08:34 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   740
Đức Giáo Hoàng nào đã tôn phong thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu là Tiến sĩ Hội Thánh?  
4 Ô Chữ Cuộc Đời Thánh Têrêxa Hài Đông Giêsu.

Ô CHỮ THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU 1

 
 
Ô CHỮ
THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU 1


 


Những gợi ý:
 
01. Chị Têrêxa khi còn trẻ được nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng bởi cuốn sách nào?
 
02. Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu sinh trưởng tại nước nào? 

03. Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu sống trong Dòng nào? 

 
04. Chị Têrêxa được đặc biệt nuôi dưỡng bởi giáo huấn của vị thánh nào? 
 
05. Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu  nói: Sau khi con chết con sẽ "đổ mưa" gì xuống trần gian?   
 
06. Đức Giáo Hoàng nào đã tôn phong thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu là Tiến sĩ Hội Thánh?  
 
07. Thân mẫu của thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu tên là gì?  
 
08. Một trong những đức tính nổi bật của chị Têrêxa là gì?  
 
09. Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã xin Đức Giáo Hoàng nào cho phép chị vào Dòng trước tuổi qui định?           
 
10. Thân phụ của thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu tên là gì?       
 
11. Tác giả “Truyện một tâm hồn” là ai?   
 
12. Địa danh Dòng Cát Minh nơi Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu ở gọi là gì?   
 
13. Người chị thứ hai của thánh nữ Têrêxa là ai?  
 
Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
 Ô CHỮ
THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU 2
 

Những gợi ý:
 
01. Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu sống trong Dòng nào? 
 
02. Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã xin Đức Giáo Hoàng nào cho phép chị vào Dòng trước tuổi qui định?          
 
03. Thân phụ của thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu tên là gì?   
 
04.  Bốn chị em Têrêxa ở tu viện Dòng Cát Minh tại Lisieux. Còn chị  nào trở thành nữ tu Françoise-Thérèse của dòng Dòng Truyền giáo?
 
05.  “Tất cả đều là ân huệ tại vì tất cả đều là quà tặng từ Chúa. Cho dù là vai trò của cuộc sống hay những chuyện không lường trước được - đối với một trái tim biết yêu, mọi thứ đều tốt lành”. Đây là lời của ai? 
 
06. Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu sinh trưởng tại nước nào? 
 
07. Ngoài những lời Thánh Kinh và giáo huấn của Hội Thánh, chị Têrêxa khi còn trẻ được nuôi dưỡng bởi giáo huấn của cuốn sách nào?
 
08. Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu  nói: Sau khi con chết con sẽ "đổ mưa" gì xuống trần gian?
 
09. Chị Têrêxa khi còn trẻ được nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng bởi cuốn sách nào?
 
10.   Một trong những đức tính nổi bật của chị Têrêxa là gì?
 
11. Đức Giáo Hoàng nào đã ký sắc lệnh cho phép mở án phong thánh cho người nữ tu trẻ ngày 10 tháng 6 năm 1914? 
 
12. Đức Giáo Hoàng nào đã tôn phong thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu là Tiến sĩ Hội Thánh? 
 
13. Thân mẫu của thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu tên là gì? 
 
14. Song thân chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu – Ông Louis Martin và bà Zélie Guerin - được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II tôn phông là đấng gì? 
 
15. Đức Giáo Hoàng nào đã phong chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu lên bậc hiển thánh?  
 
16. Đức Giáo Hoàng nào đã cho phép tiến hành hồ sơ phong thánh cho chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu, miễn chuẩn đòi hỏi phải đợi 50 năm sau khi chết mới được phép tiến hành?
 
17. Địa danh Dòng Cát Minh nơi Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu ở gọi là gì? 
 
18.   Thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu là vị thánh bổn mạng của những xứ nào?  
 
 
Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
Ô CHỮ
THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU 3
 
 
http://1.bp.blogspot.com/-JW9nvRBMW34/VCl0hLG-lsI/AAAAAAAAT7M/oyY3b9z0150/s1600/trx6.jpg
 
Những gợi ý:
 
01.   Đức Giáo Hoàng nào đã phong chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu lên bậc hiển thánh?  

02.   Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu sống trong Dòng nào? 
 
03.   Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu  nói: Sau khi con chết con sẽ "đổ mưa" gì xuống trần gian?
 
04.   Tác giả “Truyện một tâm hồn” là ai? 
 
05. Đức Giáo Hoàng nào đã cho phép tiến hành hồ sơ phong thánh cho chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu, miễn chuẩn đòi hỏi phải đợi 50 năm sau khi chết mới được phép tiến hành?
 
06. Đức Giáo Hoàng nào đã tôn phong thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu là Tiến sĩ Hội Thánh? 
 
07. Thân phụ của thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu tên là gì?   
 
Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 Ô CHỮ
THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU 4
 

 
Trong ô chữ này, những lời giải được xếp ngang dọc. 
Mời các bạn cùng tìm.
 
 
Những gợi ý
 
01. Chị Têrêxa khi còn trẻ được nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng bởi cuốn sách nào?
 
02. Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu sống trong Dòng nào? 
 
03. Chị Têrêxa được đặc biệt nuôi dưỡng bởi giáo huấn của vị thánh nào? 
 
04.  Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu  nói: Sau khi con chết con sẽ "đổ mưa" gì xuống trần gian?
 
05.  Một trong những đức tính nổi bật của chị Têrêxa (7 ký tự) là gì?
  
06. Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã xin Đức Giáo Hoàng nào cho phép chị vào Dòng trước tuổi qui định?
 
07. Tác giả “Truyện một tâm hồn” là ai? 
 
08.  Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu sinh trưởng tại nước nào? 
 
09.  Đức Giáo Hoàng nào đã phong chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu lên bậc hiển thánh?  
 
10. Song thân chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu – Ông Louis Martin và bà Zélie Guerin - được phong hiển thánh bởi Đức Giáo hoàng nào? 
  
 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
Lời giải đáp
Ô CHỮ THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU 1
 
 
01.   Kinh Thánh.
02.   Nước Pháp.
03.   Dòng Cát Minh.
04.   Thánh Gioan Thánh Giá.
05.   Hoa hồng.
06.   Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
07.   Bà Zélie Guérin.
08.   Phó thác.
09.   Ðức Giáo hoàng Lêô XIII.
10.   Ông Louis Martin.
11.   Thánh nữ Têrêxa.
12.   Lisieux.
13.   Pauline.
 
Hàng dọc: Thánh Nữ Têrêxa
 
 
Lời giải đáp
Ô CHỮ THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU 2
 
01.   Dòng Cát Minh.
02.   Ðức Giáo hoàng Lêô XIII.
03.   Ông Louis Martin.
04.   Chị Léonie.
05.   Thánh nữ Têrêxa.
06.   Nước Pháp.
07.   Gương Chúa Kitô
08.   Hoa hồng.
09.   Kinh Thánh.
10.   Đơn sơ
11.   Ðức Giáo hoàng Piô X.
12.   Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
13.    Zélie Guérin.
14.   "Đáng kính"
15.   Ðức Giáo hoàng Piô XI.
16.   Đức Giáo hoàng Bênêđictô XV.
17.   Các xứ truyền giáo.
18.   Lisieux.
 
Hàng dọc: Têrêxa Hài Đồng Giêsu
 
Lời giải đáp
Ô CHỮ THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU 3
 

01.   Ðức Giáo hoàng Piô XI.
02.   Dòng Cát Minh.
03.   Hoa hồng.
04.   Thánh nữ Têrêxa
05.   Đức Giáo hoàng Bênêđictô XV.
06.   Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
07.   Ông Louis Martin.

Chủ đề: Hoa Hồng
 
Lời giải đáp
Ô CHỮ THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU 4
 

01.   Kinh Thánh.
02.   Dòng Cát Minh.
03.   Thánh Gioan Thánh Giá.
04.   Hoa hồng.
05.   Phó thác
06.   Ðức Giáo hoàng Lêô XIII.
07.   Thánh nữ Têrêxa
08.   Nước Pháp
09.   Ðức Giáo hoàng Piô XI.
10.   Phanxicô
 
 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
 
 

 
 Tags: pvct 10

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây