TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VIII TNb - Lễ Chúa Ba Ngôi

“Làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. (Mt 28, 16-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK T. Fabiano và T. Sebatiano Tử Đạo Ngày 20 tháng 1

Thứ hai - 19/04/2021 21:30 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1121
​​​​​​“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.
VHTK T. Fabiano và T. Sebatiano Tử Đạo Ngày 20 tháng 1

 

 
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH FABIANO & THÁNH SEBATIANO TỬ ĐẠO
Ngày 20 tháng 1
Tin Mừng thánh Gioan 17,11b-19
 
 
 
Tin Mừng
 
 
11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.

12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.
 
 
 
11 And now I will no longer be in the world, but they are in the world, while I am coming to you. Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one just as we are.

12 When I was with them I protected them in your name that you gave me, and I guarded them, and none of them was lost except the son of destruction, in order that the scripture might be fulfilled.

13 But now I am coming to you. I speak this in the world so that they may share my joy completely.

14 I gave them your word, and the world hated them, because they do not belong to the world any more than I belong to the world.

15 I do not ask that you take them out of the world but that you keep them from the evil one.

16 They do not belong to the world any more than I belong to the world.

17 Consecrate them in the truth. Your word is truth.

18 As you sent me into the world, so I sent them into the world.

19 And I consecrate myself for them, so that they also may be consecrated in truth.
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 fabiano 2
 
vhtk
st sebastian at the tree 1501
 
vhtk
* Chủ đề của hình này là gì?
……………………………………………..
 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 17,18
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. Khi Đức Giêsu còn ở với các môn đệ, Người đã làm gì họ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho Người? (Ga 17,12)
a. Dạy dỗ.
b. Hướng dẫn.
c. Gìn giữ.
d. Chúc phúc.
 
 
a2. Đức Giêsu sẽ làm gì để không 1 ai hư mất trừ đứa con hư hỏng? (Ga 17,12)
a. Dạy dỗ.
b. Canh giữ.
c. Cầu nguyện.
d. Ban nhiều dấu lạ.
 
 
a3. Trong lời cầu nguyện của Đức Giêsu, Người đã truyền lại cho các môn đệ lời của ai? (Ga 17,14)
a. Cha.
b. Giáo Hội.
c. Các Ngôn sứ.
d. Ông Môsê.
 
 
a4. Ai đã ghét các môn đệ? (Ga 17,14)
a. Thế gian.
b. Vua chúa.
c. Ma quỷ.
d. Cả a, b và c đúng.
 
 
a5. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho các môn đệ khỏi ác thần? (Ga 17, 15)
a. Gìn giữ.
b. Đe dọa ma quỷ.
c. Xua trừ ác thần.
d. Cầu nguyện.
 
 
B. Đức Giáo Hoàng Fabianô
 
 
b1.  Đức Giáo Hoàng Fabianô là người thuộc thành phố nào?
a. Thành phố Rô ma.
b. Thành phố Carthage.
c. Thành phố Paris.
d. Thành phố Alexandre.
 
 
b2. Ngày Giáo sĩ và giáo dân chuẩn bị chọn tân giáo hoàng, có sự kiện gì xảy đến với Fabianô, và ông được chọn làm giáo hoàng?
a. Một đứa bé hô lớn: Hãy chọn Fabianô.
b. Một con chim bồ câu đậu trên đầu Fabianô giống hệt như Chúa Thánh Thần ngự trên Ðấng Cứu Thế dưới hình chim bồ câu.
c. Khi dân chúng cầu nguyện, một luồng ánh sáng lạ lùng bao phủ lấy Fabianô.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
 
b3. Trong triều đại giáo hoàng của mình, thánh Fabianô đã làm những gì?
a. Phân chia Rôma thành bảy khu vực và giao cho bảy trợ tá (bảy thầy phó tế).
b. Tân trang rất nhiều công trình trong các nghĩa trang.
c. Giử bảy phụ tá từ Rôma tới xứ Gaul để truyền bá Tin mừng.
d. Cả a, b và c đúng.
 
 
b4. Noi gương Thầy chí thánh Giêsu, Đức Giáo Hoàng Fabianô đã sống thế nào với mọi người?
a. Bác ái.
b. Chia sẻ.
c. Cảm thông.
d. Cả a, b và c đúng.
 
 
b5. Khi vừa lên ngôi, hoàng đế ra lệnh cho mọi Kitô Hữu phải khước từ Ðức Kitô bằng cách thờ cúng tà thần, hoặc tham dự các nghi thức ngoại giáo khác. Nhiều người đã không đủ can đảm để tử đạo. Nhưng Đức Giáo Hoàng Fabianô đã đứng lên can đảm làm gương cho mọi người trong đàn chiên. Ông chịu tử đạo vào ngày 20 tháng 1 năm 250 dưới triều đại hoàng đế nào?
a. Hoàng đế Philip.
b. Hoàng đế Deciô.
c. Hoàng đế Maximinô.
d. Hoàng đế Trajanô.
 
 
C. Thánh Sebatianô
 
 
c1. Để tiện việc giúp đỡ các ki tô hữu chịu bách hại, Sebatianô đã phục vụ ở vị trí nào?
a. Quân đội.
b. Thư ký.
c. Nông dân.
d. Nghị viện.
 
 
c2. Trong thời gian bách hại, người ta tố cáo ngài là một ki tô hữu. Tức giận, hoàng đế đã ra lệnh giết chết ngài bằng cách gì?
a. Xử trảm.
b. Treo cổ.
c. Ném đá.
d. Bắn cung tên vào người.
 
 
c3. Người góa phụ đã đến lấy xác Ngài để mai táng song thấy Ngài còn sống. Bà liền đưa về nhà săn sóc cho đến khi thánh nhân bình phục hoàn toàn. Bà tên là gì?
a. Maria.
b. Irênê.
c. Anna.
d. Lucie.
 
 
c4. Hoàng đế ra lệnh giết chết thánh Sebatianô tên là gì?
a. Hoàng đế Deciô.
a. Hoàng đế Maximinô.
a. Hoàng đế Philip.
a. Hoàng đế Điôcletianô.
 
 
c5. Dẫu bị giết nhưng thánh Sebatianô đã không chết, ngài cũng không chịu trốn đi khi cuộc bách hại vẫn còn. Ngài hiên ngang tuyên xưng đức tin của mình. Một lần nữa ngài bị giết chết bằng cách nào?
a. Ngựa dầy.
b. Hỏa thiêu.
c. Ném đá.
d. Đánh đập cho đến chết.
 
 
 
III. Ô CHỮ 
 
 
oc fabiano sebatiano
Những gợi ý
 

01. Đức Giêsu xin Cha gìn giữ các môn đệ khỏi ai? (Ga 17,15)
 


2. Đức Giêsu xin Cha lấy sự thật mà làm gì cho họ? (Ga 17,17)
 

03. Đức Giêsu xin gìn giữ ai trong danh Cha ? (Ga 17,11b)
 

04. Đức Giêsu nói : Con đã canh giữ, và không 1 ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời gì? (Ga 17,12)
 

05. Đức Giêsu nói những điều này khi còn ở thế gian, để các môn đệ được hưởng trọn vẹn điều gì của Người? (Ga 17,13)
 

06. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho họ khỏi ác thần? (Ga 17,15)
 

07. Đức Giêsu : Con đã làm gì cho họ lời của Cha ? (Ga 17,14)
 

08. Đức Giêsu cầu nguyện : Con không xin Cha cất họ khỏi đâu nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần? (Ga 17,15)
 
 
09. Đức Giêsu đã canh giữ và khoog một ai trong họ phải hư hỏng, trừ đứa con thế nào? (Ga 17,12)
 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
 
“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,
 để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.
Tin Mừng thánh Gioan 17,19

 
 
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH FABIANO & THÁNH SEBATIANO TỬ ĐẠO
Ngày 20 tháng 1
Tin Mừng thánh Gioan 17,11b-19
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
 
* Chủ đề  
Thánh Fabianô & thánh Sêbatianô
 
* Tin Mừng thánh Gioan 17,18  
 
“Như Cha đã sai con đến thế gian,
 thì con cũng sai họ đến thế gian”.
 
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. c. Gìn giữ (Ga 17,12)
a2. b. Canh giữ (Ga 17,12)
a3. a. Cha (Ga 17,14)
a4. a. Thế gian (Ga 17,14)
a5. a. Gìn giữ (Ga 17, 15)
 
 
B. Đức Giáo Hoàng Fabianô
 
 
b1.  a. Thành phố Rô ma.
b2. b. Một con chim bồ câu đậu trên đầu Fabianô giống hệt như Chúa Thánh Thần ngự trên Ðấng Cứu Thế dưới hình chim bồ câu.
b3. d. Cả a, b và c đúng.
b4. d. Cả a, b và c đúng.
b5. b. Hoàng đế Deciô.
 
 
C. Thánh Sebatianô
 
 
c1. a. Quân đội.
c2. d. Bắn cung tên vào người.
c3. b. Irênê.
c4. a. Hoàng đế Điôcletianô.
c5. d. Đánh đập cho đến chết.
 
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Ác thần (Ga 17,15)
02. Thánh hiến (Ga 17,17)
03. Môn đệ (Ga 17,11b)
04Kinh Thánh (Ga 17,12)
05. Niềm vui (Ga 17,13)
06. Gìn giữ (Ga 17,15)
07. Truyền lại (Ga 17,14)
08. Thế gian (Ga 17,15)
09. Hư hỏng (Ga 17,12)
 
 
Hàng dọc : Chết Vì Yêu
 
 
NGUYỄN THÁI HÙNG

 
 
 
Ngày 20-01 Thánh FABIANO
Giáo Hoàng Tử Đạo
 
 
Giáo Hoàng Tử Đạo (+ 250)
 
Thánh Fabianô lên ngôi thánh Phêrô không phải do người ta bầu ra, cho bằng chính sự chọn lựa của Thiên Chúa. Vào lúc dân chúng và hàng giáo sĩ Roma họp nhau để chọn vị mục tử, thì một cánh chim câu từ trên trời xuống đậu trên đầu Fabiano. Ngài kế vị thánh Anthêrô làm giáo hoàng năm 236.
 
 
Do đó, dầu trước kia không ai ngó tới Ngài vì Ngài còn là một giáo dân ngoại quốc, bây giờ mọi người đều lớn tiếng gọi Ngài là người được Chúa chọn. Một cuộc tuyển lựa đặc biệt như vậy vào Giáo hội hàng đầu trong các Giáo hội, chắc chắn phải có những biến cố đáng kể tiếp theo. Nhưng lịch sử lại không lưu giữ kỷ niện nào.
 
 
Ngài được cai quản Giáo hội trong 14 năm, với lòng nhiệt thành lẫn sự khôn ngoan. Ngài đã gửi nhiều nhà truyền giáo sang xứ Gôn (Gaute) và đã kết án nhiều lầm lạc bị gán ghép cách sai trái cho Origenê. Thánh Cyprianô đã tặng cho Ngài danh hiệu "một con người khôn sánh".
 
 
Ngài đã chịu chết vì đạo trong thời bách hại của Đeciô khoảng năm 250.

 
 
20/1 – Thánh Sebastianô,
Tử đạo (257?-288?)
 
 
Lịch sử không có gì chắc chắn về thánh Sebastianô, chỉ biết ngài là vị tử đạo Rôma, được tôn kính ở Milan ngay thời thánh Ambrôsiô và được an táng ở Appian Way, có thể ở gần Đền thờ thánh Sebastianô ngày nay. Lòng sùng kính ngài lan tỏa nhanh, và ngài được nhắc đến trong tiểu sử các vị tử đạo từ năm 350.
 
 
Truyền thuyết về thánh Sebastianô quan trọng về nghệ thuật và có cách mô tả bằng hình tượng. Các học giả ngày nay đồng ý rằng có chuyện kể thánh Sebastianô gia nhập quân đội Rôma vì chỉ như vậy ngài mới có thể giúp các vị tử đạo mà không tạo sự nghi ngờ.
 
 
Cuối cùng ngài bị phát hiện, bị bắt trước mặt Hoàng đế Diocletian và bị giao cho đội bắn cung Mauritanian. Thi thể ngài đầy mũi tên găm vào và bị bỏ mặc. Nhưng những người đến lấy xác đem chôn thì thấy Ngài còn sống. Ngài bình phục nhưng không chịu trốn đi. Một hôm, ngài đứng gần chỗ Hoàng đế đi ngang qua. Ngài đến gần Hoàng đế và tố cáo Hoàng đế đối xử độc ác với các Kitô hữu. Lần này ngài bị bắt và bị kết án tử hình. Thánh Sebastianô bị đánh đập đến chết.
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây