TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Mùa Vọng –Năm B

“Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng”. (Mc 1, 1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK T. VINH SƠN ĐỆ PHAO LÔ Ngày 27.9

Thứ bảy - 01/05/2021 00:13 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   801
“ Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về."
VHTK  T. VINH SƠN ĐỆ PHAO LÔ  Ngày 27.9
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH VINH SƠN ĐỆ PHAO LÔ

Tin Mừng thánh Mátthêu 9,35-38
Ngày 27 tháng 9

 
Tin Mừng

35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về."


35 Jesus went around to all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the gospel of the kingdom, and curing every disease and illness.
36 At the sight of the crowds, his heart was moved with pity for them because they were troubled and abandoned, like sheep without a shepherd.
37 Then he said to his disciples, "The harvest is abundant but the laborers are few;38 so ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest."
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
vincent paul
* Chủ đề của hình này là gì?
………………………………………………
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mát thêu 9,38
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………


II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc làm gì? (Mt 9,35)
a. Rao giảng Tin Mừng Nước Trời.
b. Làm phép rửa cho mọi người.
c. Trừ quỷ.
d. Cả a, b và c đúng.


a2. Với các bệnh nhân, Đức Giêsu làm gì? (Mt 9,35)
a. Yêu mến họ.
b. Nâng đỡ họ.
c. Chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
d. Trừ quỷ cho họ.


a3. Khi nhìn thấy đám đông lầm than vất vưởng, Đức Giêsu có tâm tình gì? (Mt 9,36)
a. Bối rối.
b. Chạnh lòng thương.
c. Hoang mang.
d. Vui mừng.


a4. Đức Giêsu nói với ai : “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặp lại ít”? (Mt 9,37)
a. Dân chúng.
b. Môn đệ.
c. Người Pharisêu.
d. Các phụ nữ đạo đức.


a5. Lúa chín đầy đồng mà ai lại ít? (Mt 9,37)
a. Các môn đệ.
b. Dân Do thái.
c. Những người công chính.
d. Thợ gặt.


B. Thánh Vinh Sơn Phaolô

b1. Thánh Vinh Sơn Phaolô (Vincent de Paul) sinh trưởng tại nước nào?
a. Ý.
b. Anh.
c. Đức.
d. Pháp.


b2. Cùng với ai, thánh Vinh Sơn thành lập Tu Hội Nữ Tử Bác Ái.
a. Louise de Marillac.
b. Francois de Sales.
c. Jeanne-Francois de Chantal.
d. Charles de Foucauld.


b3. Thánh Vinh sơn đã thành lập :
a. Hội Các Bà Bác Ái.
b. Tu Hội Truyền Giáo.
c. Tu Hội Nữ Tử Bác Ái.
d. Cả a, b và c đúng.


b4. Sau một quảng đời hăng say rao giảng Tin Mừng và phục vụ người nghèo, cha Vinh Sơn đã qua đời ngày 27-9-1660 và toàn thể thủ đô Paris đã khóc thương sự ra đi của ngài. Ngài được phong chân phước ngày 13-8-1729 và được phong hiển thánh vào ngày nào?
a. Ngày 16-6-1737.
b. Ngày 13-5-1917.
c. Ngày 1-11-1950.
d. Ngày 19-08-1988.


b5. Đức Thánh Cha nào, vào ngày 2-5-1885, Đức Thánh Cha Lêô XII đã đặt Thánh Vinh Sơn làm Bổn Mạng đặc biệt của mọi tổ chức từ thiện bác ái trong Giáo Hội và cả những tổ chức không phát xuất từ ngài ?
a. Đức Thánh Cha Lêô XII.
b. Đức Thánh Cha Lêô XIII.
c. Đức Thánh Cha Piô X.
d. Đức Thánh Cha Piô XII.


III. Ô CHỮ
 
OC VINHSON
Những gợi ý
01. Đức Giêsu nhìn thấy dân chúng như gì không người chăn dắt? (Mt 9.36)

02. Ai đã đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời? (Mt 9,35)

03. Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng gì? (Mt 9,35)

04. Đức Giêsu đi khắp nơi này rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa. (Mt 9,35)

05. Đức Giêsu chạnh lòng thương dân chúng vì họ thế nào? (Mt 9,36)

06. Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong đâu? (Mt 9,35)

07. Đức Giêsu nói với ai : “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặp lại ít”? (Mt 9,37)

08. Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết điều gì cho họ? (Mt 9,35)

09. Lúc chín đầy đồng mà ai lại ít? (Mt 9,37)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 
“ Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.
Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về."
Tin Mừng thánh Mátthêu 9,37b-38


GB. NGUYỄN THÁI HÙNG


Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH VINH SƠN ĐỆ PHAO LÔ

Tin Mừng thánh Mátthêu 9,35-38
Ngày 27 tháng 9

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Những thợ gặt lành nghề

* Tin Mừng thánh Mát thêu 9,38
“Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về."

II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. a. Rao giảng Tin Mừng Nước Trời (Mt 9,35)
a2. c. Chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền (Mt 9,35)
a3. b. Chạnh lòng thương (Mt 9,36)
a4. b. Môn đệ (Mt 9,37)
a5. d. Thợ gặt (Mt 9,37)


B.
b1. d. Pháp.
b2. a. Louise de Marillac.
b3. d. Cả a, b và c đúng.
b4. a. Ngày 16-6-1737.
b5. a. Đức Thánh Cha Lêô XII.


III. Ô CHỮ
01. Bầy chiên (Mt 9.36)
02. Đức Giêsu (Mt 9,35)
03. Nước Trời (Mt 9,35)
04. Thành thị (Mt 9,35)
05. Lầm than (Mt 9,36)
06. Hội đường (Mt 9,35)
07. Môn đệ (Mt 9,37)
08. Bệnh hoạn (Mt 9,35)
09. Thợ gặt (Mt 9,37)


Hàng dọc : Yêu Thương

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

http://vuihocthanhkinh.blogspot.com/TIỂU SỬ THÁNH VINH SƠN PHAOLÔ

Vinh Sơn Phaolô (Vincent de Paul) sinh ngày 24-4-1581 tại làng Pouy, gần thành Dax, miền Landes, vùng Tây Nam nước Pháp, trong một gia đình nông dân nghèo. Ngài là con thứ 3 trong một gia đình gồm 6 anh chị em.

Ngài chịu chức linh mục ngày 23-9-1600 với động cơ có phần ích kỷ, như một phương tiện để thu góp lợi lộc trần gian. Khi làm cha sở ở Châtillon và làm tuyên úy cho gia đình quý tộc De Gond, cha Vinh Sơn khám phá ra dân nghèo miền quê đang bị bỏ rơi về mặt thiêng liêng. Đồng thời ngài nhận thấy nhiều giáo sĩ quá yếu kém về vấn đề học vấn. Cùng với sự hướng dẫn của các vị linh hướng như Đức Hồng Y Bérulle, Francois de Sales và André Duval, ngài đã hoán cải và sống đời tận hiến cho người nghèo khó.

Năm 1617 ngài thành lập các Hội Bác Ái là các tổ chức nam nữ giáo dân thuộc các giáo xứ để trợ giúp những người nghèo nhất về mặt vật chất cũng như tinh thần. Sau đó là Hội Các Bà Bác Ái (“Les Equipes Saint Vincent”) vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay.

Năm 1625, ngài thành lập Tu Hội Truyền Giáo là một cộng đoàn gồm các linh mục và tu sĩ với mục đích: “Rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó”. Tu Hội đã được Đức Tổng Giám Mục Paris châu phê năm 1626.

Năm 1632, cha Vinh Sơn nhận tu viện Saint-Lazare ở phía bắc Paris do các tu sĩ dòng Victor trao tặng để làm trụ sở mới của Tu Hội Truyền Giáo nên các linh mục thuộc Tu Hội nầy được gọi là các cha “Lazaristes”.

Ngày 12-1-1633, Tòa Thánh đã châu phê việc thành lập Tu Hội Truyền Giáo (Congregatio Missionis: CM) với sắc chỉ “Salvatris Nostri” của Đức Giáo Hoàng Urbano VIII.

Năm 1633, ngài cùng với chị Louise de Marillac thành lập Tu Hội Nữ Tử Bác Ái. Đây là một hình thức cộng đoàn mới mẻ vào thời kỳ đó, bởi vì các nữ tu sẽ sống “giữa đời” để phục vụ các bệnh nhân và người nghèo khó về mặt vật chất cũng như tinh thần.

Bận tâm về việc đào tạo hàng giáo sĩ, cha Vinh Sơn đã tổ chức các cuộc tĩnh tâm cho các tiến chức và lập chủng viện trên khắp nước Pháp. Ở Paris cũng như ở những nơi khác, ngài tổ chức các cuộc Hội Thảo Ngày Thứ Ba (“Les Conférences du Mardi”) có đông đảo các linh mục tham dự.

Từ một nông dân gốc Gascon, ngài trở thành vị cố vấn của vua Louis XIII nuớc Pháp và hoàng hậu Anne d’Autriche. Chính ngài là người dọn mình chết lành cho vua Louis XIII trong giờ phút lâm chung.
Trong những người bạn thân và tâm huyết của ngài có các vị Thánh như Francois de Sales, Jeanne-Francois de Chantal và Louise de Marillac.

Sau một quảng đời hăng say rao giảng Tin Mừng và phục vụ người nghèo, cha Vinh Sơn đã qua đời ngày 27-9-1660 và toàn thể thủ đô Paris đã khóc thương sự ra đi của ngài. Ngài được phong chân phước ngày 13-8-1729 và được phong hiển thánh ngày 16-6-1737.

Ngày 2-5-1885, Đức Thánh Cha Lêô XII đã đặt Thánh Vinh Sơn làm Bổn Mạng đặc biệt của mọi tổ chức từ thiện bác ái trong Giáo Hội và cả những tổ chức không phát xuất từ ngài.

 
 Tags: vhtk tháng 9

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây