TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm A

“Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến”. (Mt 3, 1-12)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK TH VINH SƠN FERRIE, LM Ngày 5 tháng 4

Thứ năm - 22/04/2021 09:45 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   531
"Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi! "
VHTK TH  VINH SƠN FERRIE, LM Ngày 5 tháng 4
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH VINH SƠN FERRIE, Linh Mục
Ngày 5 tháng 4
 Tin Mừng thánh Luca 5, 1-11
Tin Mừng
 
Đức Giê-su kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên (Mt 4:18 -22; Mc 1:16 -20 )
 
1 Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa.2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới.3 Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.
 
4 Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: "Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá."5 Ông Si-môn đáp: "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới."6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới.7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.
 
8 Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi! "9 Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc.10 Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: "Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta."11 Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.
 
 
1 While the crowd was pressing in on Jesus and listening to the word of God, he was standing by the Lake of Gennesaret.
 
2 He saw two boats there alongside the lake; the fishermen had disembarked and were washing their nets.
 
3 Getting into one of the boats, the one belonging to Simon, he asked him to put out a short distance from the shore. Then he sat down and taught the crowds from the boat.
 
4 After he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and lower your nets for a catch."
 
5 Simon said in reply, "Master, we have worked hard all night and have caught nothing, but at your command I will lower the nets."
 
6 When they had done this, they caught a great number of fish and their nets were tearing.
 
7 They signaled to their partners in the other boat to come to help them. They came and filled both boats so that they were in danger of sinking.
 
8 When Simon Peter saw this, he fell at the knees of Jesus and said, "Depart from me, Lord, for I am a sinful man."
 
9 For astonishment at the catch of fish they had made seized him and all those with him,10 and likewise James and John, the sons of Zebedee, who were partners of Simon. Jesus said to Simon, "Do not be afraid; from now on you will be catching men."
 
11 When they brought their boats to the shore, they left everything and followed him.
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
 
* Chủ đề của hình này là gì?
……………………………………………..
 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Luca 5,10
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. Đức Giêsu ngồi trên thuyền của ai để giảng dạy dân chúng? (Lc 5, 3)
a. Ông Simon.
b. Ông Giacôbê.
c. Ông Gioan.
d. Tôma.
 
a2. Sau khi giảng dạy xong, Đức Giêsu bảo ông Simôn điều gì? (Lc 5,4)
a. Con hãy tin Thầy.
b. Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cả.
c. Con hãy đi theo Thầy.
d. Con thật hạnh phúc vì được chúa cha mạc khải cho.
 
a3. Khi nghe Đức Giêsu nói, ông Simon đã nói gì? (Lc 5,4)
a. Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống.
b. Thầy biết con yêu mến Thầy.
c. Vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.
d. Thầy đi đâu con cũng theo Thầy.
 
a4. Khi chứng kiến phép lạ lưới đầy cá, ông Simon đã có hành động gì? (Lc 5,8)
a. Sấp mặt dưới chân Đức Giêsu.
b. Chạy tới ôm chân Đức Giêsu.
c. Quỳ xuống cầu nguyện.
d. Giơ 2 tay lên tạ ơn Thiên Chúa.
 
a5. Khi chứng kiến phép lạ lưới đầy cá, những người hiện diện với ông Simon có thái độ gì? (Lc 5,9)
a. Bối rối.
b. Vui mừng.
c. Kinh ngạc.
d. Lo lắng.
 
 
B. Thánh Vinh Sơn Ferriê
 
b1. Thánh Vinh Sơn Ferriê sinh năm 1350 tại Valence thuộc nước nào?
a. Nước Tây Ban Nha.
b. Nước Bồ Đào Nha.
c. Nước Ái Nhĩ Lan.
d. Nước Tô Cách Lan.
 
b2. Đây là Dòng tu Thánh Vinh Sơn Ferriê muốn tận hiến mình:
a. Dòng Phan Sinh.
b. Dòng Tên.
c. Dòng Đa Minh.
d. Dòng Chúa Cứu Thế.
 
b3. Thánh Vinh Sơn Ferriê có tài giảng thuyết, có sức thuyết phục, lôi cuốn. Thánh nhân đi đâu là cảm hóa được người khác và có nhiều người quay trở về với Chúa. Thánh nhân luôn dậy dỗ người ta thế nào?
a. Sống đạo đức.,
b. Năng xưng tội, rước Mình Thánh Chúa.
c. Năng cầu nguyện.
d. Cả a, b và c đúng.
 
b4. Thánh Vinh Sơn Ferriê được ơn làm rất nhiều phép lạ và chính ngài cũng được hưởng ơn này. Khi bị bệnh sốt tê liệt nặng đến nỗi chỉ còn chờ chết, Chúa Giêsu  đã cùng với ai hiện ra chữa lành cho ngài?
a. Thánh Phanxicô.
b. Thánh Đaminh.
c. Thánh Phêrô.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
b5. Đây là lời giáo huấn của Thánh Vinh Sơn Ferrie Khi các con bị ma quỷ cám dỗ :
a. Tuyệt đối tin tưởng vào lời giáo huấn của Giáo Hội. Con đừng nghĩ mình sẽ có những ý tưởng cao siêu tuyệt vời hơn cả giáo huấn của Giáo Hội. Bước đầu cám dỗ của ma quỷ đó con ạ. Đừng tin ở mình.
b. Tìm tòi trong Thánh Kinh. Hãy tìm đọc và nghiên cứu Thánh Kinh để thấy và nhận ra tiếng Chúa.
c.  Đừng mong mỏi những ơn lạ. Người sống trong ơn nghĩa của Chúa là người đừng bao giờ mong mỏi được ơn lạ như ơn giảng thuyết, ơn mặc khải, ơn tiên tri... Hãy chỉ mong mỏi ơn biết yêu mến Chúa và tha nhân thôi. Tại sao? Việc mong mỏi ơn lạ là khởi nguồn của tính kiêu ngạo.
d. Cả a, b và c đúng.
 
 
III. Ô CHỮ
vhtk
 
Những gợi ý
 
01. Với Đức Giêsu, ông Phêrô làm gì khi ông sẽ thả lưới? (Lc 5, 5)
 
02. Ông Phêrô nhận mình là người thế nào? (Lc 5, 8)
 
03. Dân chúng chen lấn đến gần Đức Giêsu để nghe lời của ai?(Lc 5, 1)
 
04. Khi chứng kiến mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người ở đó đều thế nào? (Lc 5, 9)
 
05. Đức Giêsu xuống thuyền của ai? (Lc 5, 3)
 
06. Đức Giêsu bảo ông Simon chèo ra chỗ nào mà thả lưới bắt cá? (Lc 5, 4)
 
07. Ai nói với ông Simon : “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta”.  (Lc 5, 11)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
"Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi! "
Tin Mừng thánh Luca 5,8b
 
 
 
     Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH VINH SƠN FERRIE, Linh Mục
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề 
 
THÁNH VINH SƠN FERRIE, Linh Mục
* Tin Mừng thánh Luca 5,10 
 
"Đừng sợ,  từ nay anh sẽ là người thu phục người ta."
 
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. a. Ông Simon (Lc 5, 3)
a2. b. Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt ca (Lc 5,4)
a3. c. Vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới (Lc 5,4)
a4. a. Sấp mặt dưới chân Đức Giêsu (Lc 5,8)
a5. c. Kinh ngạc (Lc 5,9)
 
B. Thánh Vinh Sơn Ferriê
 
b1. a. Nước Tây Ban Nha.
b2. c. Dòng Đa Minh.
b3. d. Cả a, b và c đúng.
b4. d. Chỉ có a và b đúng.
b5. d. Cả a, b và c đúng.
 
III. Ô CHỮ
 
01. Vâng lời (Lc 5, 5)
02. Tội lỗi (Lc 5, 8)
03. Thiên Chúa (Lc 5, 1)
04. Kinh ngạc (Lc 5, 9)
05. Simon (Lc 5, 3)
06. Nước sâu (Lc 5, 4)
07. Đức Giêsu (Lc 5, 11)
 
Hàng dọc : Linh Mục
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
THÁNH VINH-SƠN FERRIÊ,
(St. Vincent Ferrer)
Linh mục, ngày 5 tháng 4
 
Ngay trong ca nhập lễ, lễ các thánh truyền giáo đã viết:” Đây là những thánh nhân, được Thiên Chúa nâng lên hàng tâm phúc. Các Ngài được vinh hiển, nhờ rao giảng chân lý của Người”. Thánh Vinh- Sơn Ferriê là vị thánh có tấm lòng thương yêu các tội nhân cách thiết tha, chân thành.
 

MỘT CON NGƯỜI, MỘT CUỘC ĐỜI

 
Có thể nói thánh Vinh Sơn Ferriê đã có những dấu hiệu tiên báo sẽ trở nên đại thánh ngay từ khi Ngài còn nhỏ. Thánh nhân sinh tại Valence, nước Tây Ban Nha vào năm 1350. Thánh nhân có trí thông minh rất đặc biệt, dù rằng được Thiên Chúa ưu đãi cho học giỏi, nhưng lúc nào Ngài cũng hiền lành, từ tốn, nên Ngài được nhiều người mộ mến, yêu chuộng. Vào năm 18 tuổi, thánh nhân muốn tận hiến cuộc đời của mình trong Dòng Đaminh. Ngài được nhận vào Dòng, và mau mắn trở nên con người tốt, hoàn thiện. Mãn năm tập viện, thánh nhân được gửi học ở Barcelone. Thánh nhân đậu bằng tiến sĩ thần học và được chọn làm giáo sư thần học tại Lêriđa. Thánh nhân có tài giảng thuyết, có sức thuyết phục, lôi cuốn vì thế Ngài được mời đi giảng ở Pháp, Anh, Escosse, Ý và Ái Nhĩ Lan. Thánh nhân đi đâu là cảm hóa được người khác và có nhiều người quay trở về với Chúa. Riêng tại nước Tây Ban Nha, thánh nhân đã đưa về cho Chúa, cho Giáo Hội hơn 25 ngàn linh hồn người Do Thái. Thánh nhân đã đem lại sự bình an, bầu khí thánh thiện và đạo đức cho những nơi Ngài đặt chân tới. Thánh nhân luôn dậy dỗ người ta sống đạo đức, năng xưng tội, rước mình thánh Chúa và năng cầu nguyện. Thánh nhân sống cuộc đời nghèo khó theo gương Chúa Kitô và có dáng dấp của một Phanxicô khó nghèo. Đời sống khó nghèo đi đôi với lời rao giảng của Ngài, nên được nhiều người tin theo vì lời giảng của Ngài có sức lôi cuốn. Lời nói của Ngài luôn đi đôi với hành động của Ngài:” Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”. Thánh nhân đã họa lại hình ảnh sống động của Chúa Giêsu Kitô cứu thế đúng như lời thánh vịnh viết:” Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con”(Tv 138, 13 ). Thánh nhân luôn chú tâm tới việc dạy giáo lý cho trẻ em và người ít học.
 

CHÚA VÀ GIÁO HỘI NÂNG NGÀI

 
Ngay lúc còn sống, Thiên Chúa đã cho Ngài làm nhiều phép lạ để củng cố lời nói của Ngài:” Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu! Hồn con đây biết rõ mười mươi”( Tv 138, 14 ). Năm 1419, thánh nhân lâm bệnh nặng sau nhiều năm phục vụ Chúa, phục vụ Giáo Hội và yêu thương các linh hồn. Thánh Vinh-Sơn Ferriê đã trút hơi thở nhẹ nhàng trong tay Chúa, sau khi lãnh phép lành toàn xá của Đức Giáo Hoàng và chịu mình thánh Chúa thật sốt sắng.
 
Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Vinh Sơn linh mục xuất hiện như sứ giả Tin Mừng để nhắc nhở cho mọi người phải luôn sẵn sàng ra trước tòa Chúa Kitô. Xin cho chúng con biết chuẩn bị chờ đón Đức Kitô ngự đến xét xử trần gian, để được chiêm ngưỡng thánh nhan Người trên thiên quốc( Lời nguyện nhập lễ, lễ  thánh Vinh-Sơn Ferriê ).

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây