TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô

“Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống”. (Ga 6, 51-59)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Thánh PÊPÊTUA & FÊLICITA tử đạo Ngày 7 tháng 3

Thứ ba - 20/04/2021 21:16 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   585
“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.
VHTK Thánh PÊPÊTUA & FÊLICITA tử đạo Ngày 7 tháng 3
2013 0307 perpetua and felicity
VUI HỌC THÁNH KINH
Thánh PÊPÊTUA & FÊLICITA tử đạo
Ngày 7 tháng 3
Tin Mừng thánh Gioan 17,11b-19
 
Tin Mừng
 
11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.

12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.13Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.
 
 
11 And now I will no longer be in the world, but they are in the world, while I am coming to you. Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one just as we are.

12 When I was with them I protected them in your name that you gave me, and I guarded them, and none of them was lost except the son of destruction, in order that the scripture might be fulfilled.

13 But now I am coming to you. I speak this in the world so that they may share my joy completely.

14 I gave them your word, and the world hated them, because they do not belong to the world any more than I belong to the world.

15 I do not ask that you take them out of the world but that you keep them from the evil one.

16 They do not belong to the world any more than I belong to the world.

17 Consecrate them in the truth. Your word is truth.

18 As you sent me into the world, so I sent them into the world.

19 And I consecrate myself for them, so that they also may be consecrated in truth.
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
 
2013 0307 perpetua and felicity
* Chủ đề của hình này là gì?
……………………………………………..
 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 17,18
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. Khi Đức Giêsu còn ở với các môn đệ, Người đã làm gì họ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho Người? (Ga 17,12)
a. Dạy dỗ.
b. Hướng dẫn.
c. Gìn giữ.
d. Chúc phúc.
 
a2. Đức Giêsu sẽ làm gì để không 1 ai hư mất trừ đứa con hư hỏng? (Ga 17,12)
a. Dạy dỗ.
b. Canh giữ.
c. Cầu nguyện.
d. Ban nhiều dấu lạ.
 
a3. Trong lời cầu nguyện của Đức Giêsu, Người đã truyền lại cho các môn đệ lời của ai? (Ga 17,14)
a. Cha.
b. Giáo Hội.
c. Các Ngôn sứ.
d. Ông Môsê.
 
a4. Ai đã ghét các môn đệ? (Ga 17,14)
a. Thế gian.
b. Vua chúa.
c. Ma quỷ.
d. Cả a, b và c đúng.
 
a5. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho các môn đệ khỏi ác thần? (Ga 17, 15)
a. Gìn giữ.
b. Đe dọa ma quỷ.
c. Xua trừ ác thần.
d. Cầu nguyện.
 
 
B. Thánh PÊPÊTUA & FÊLICITA tử đạo
 
b1. Thánh nữ Perpetua và Felicity sống ở đâu?
a. Ai cập.
b. Bắc Phi.
c. Hy Lạp.
d. Ý.
 
b2. Sinh ra trong một gia đình giàu sang, quyền quý. Vào năm 203, Vibia Perpetua quyết định trở nên một Kitô Hữu, mặc dù ngài biết điều đó có thể dẫn đến cái chết. Song ngài một lòng muốn trở nên một người như thế nào?
a. Một cô công chúa xinh đẹp.
b. Một Kitô Hữu.
c. Một nữ tu thánh thiện.
d. Một người vợ đảm đang.
 
b3. Thân phận của người ki tô hữu trẻ tuổi Felicity là ai?
a. Một công chúa.
b. Một người nô lệ.
c. Một giáo lý viên.
d. Một nữ tu.
 
b4. Thánh nữ Perpetua và Felicity bị giết dưới thười hoàng đế nào cấm cách đạo Công giáo?
a. Hoàng đế Trajanô.
b. Hoàng đế Sévère.
c. Hoàng đế Constansce.
d. Hoàng đế Gratianô.
 
b5. Lời sau cùng Perpetua nói với em mình là gì?
a. Hãy giữ vững đức tin.
b. Hãy yêu thương tha nhân.
c. Đừng sợ.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
 
III. Ô CHỮ  
oc pepetua & felicita
 
 
Những gợi ý
 
01. Đức Giêsu xin Cha gìn giữ các môn đệ khỏi ai? (Ga 17,15)
 
02. Đức Giêsu xin Cha lấy sự thật mà làm gì cho họ? (Ga 17,17)
 
03. Đức Giêsu xin gìn giữ ai trong danh Cha ? (Ga 17,11b)
 
04. Đức Giêsu nói : Con đã canh giữ, và không 1 ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời gì? (Ga 17,12)
 
05. Đức Giêsu nói những điều này khi còn ở thế gian, để các môn đệ được hưởng trọn vẹn điều gì của Người? (Ga 17,13)
 
06. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho họ khỏi ác thần? (Ga 17,15)
 
07. Đức Giêsu : Con đã làm gì cho họ lời của Cha ? (Ga 17,14)
 
08. Đức Giêsu cầu nguyện : Con không xin Cha cất họ khỏi đâu nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần? (Ga 17,15)
 
09. Đức Giêsu đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư hỏng, trừ đứa con thế nào? (Ga 17,12)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,
 để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.
Tin Mừng thánh Gioan 17,19
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
Thánh PÊPÊTUA & FÊLICITA tử đạo
Ngày 7 tháng 3
Tin Mừng thánh Gioan 17,11b-19
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề :
Thánh PÊPÊTUA & FÊLICITA
 
* Tin Mừng thánh Gioan 17,18 :
 
“Như Cha đã sai con đến thế gian,
 thì con cũng sai họ đến thế gian”.
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. c. Gìn giữ (Ga 17,12)
a2. b. Canh giữ (Ga 17,12)
a3. a. Cha (Ga 17,14)
a4. a. Thế gian (Ga 17,14)
a5. a. Gìn giữ (Ga 17, 15)
 
B. Thánh PÊPÊTUA & FÊLICITA tử đạo
 
b1. b. Bắc Phi.
b2. b. Một Kitô Hữu.
b3. b. Một người nô lệ.
b4. b. Hoàng đế Sévère.
b5. d. Chỉ có a và b đúng.
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Ác thần (Ga 17,15)
02. Thánh hiến (Ga 17,17)
03. Môn đệ (Ga 17,11b)
04Kinh Thánh (Ga 17,12)
05. Niềm vui (Ga 17,13)
06. Gìn giữ (Ga 17,15)
07. Truyền lại (Ga 17,14)
08. Thế gian (Ga 17,15)
09. Hư hỏng (Ga 17,12)
 
Hàng dọc : Chết Vì Yêu
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
THÁNH PERPÊTUA và FÊLICITA,
( SS. Perpetua & Felicity)
Tử đạo ngày 07/3
 
 
Ai ngậm ngùi ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. Đó là lời thánh vịnh, lời này mang một ý nghĩa sâu đậm.” Ai vác Thập Giá mà theo Chúa Kitô”, chắc chắn sẽ reo khúc khải hoàn ca. Và điều này rất thích hợp với hai thánh nữ Perpêtua và Fêlicita mà Giáo Hội mừng kính hôm nay.
 
HAI VỊ THÁNH CÙNG TÂM TRẠNG YÊU MẾN CHÚA
 
Cái giá phải trả cho các anh hùng tử đạo là bị tra tấn, đánh đập, nhốt tù, giết chết. Thánh nữ Perpêtua và Fêlicita, người nô lệ đang có thai, cùng với nhiều bạn hữu khác như Secundulus, Saturnin à Revocatus đều bị bắt tống ngục khi họ nại vào danh Chúa Kitô, tuyên xưng Chúa Kitô là gia nghiệp và là Chúa tể trời đất. Các vị này đều bị giam giữ, tra tấn dưới thời Hoàng đế Sévère cấm cách, ra lệnh tru diệt đạo công giáo. Các vị nữ anh hùng này này đã được chịu phép thánh tẩy ngay trong tù vì trước đó các Ngài mới chỉ là tân tòng. Thánh Perpêtua thuộc gia đình quí phái giầu có, nhiều danh vọng, nên Cha của thánh nhân hết sức khuyên nhủ con mình bỏ đạo để được sống. Thánh nhân đã cương quyết theo Chúa đến hơi thở cuối cùng đúng như lời Chúa đã nói:” Ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mạng sống vì Ta thì sẽ cứu được nó “. Thánh Fêlicita khi sinh con trong ngục đau đớn, tên lính chế nhạo Người, Người đã trả lời cách cương quyết:” Giờ tôi chịu đau khổ, nhưng sau này có Đấng chịu đau khổ thay tôi và cho tôi sự sống”. Hai thánh nữ và nhiều bạn khác khi bị lý hình, quân lính điệu ra pháp trường, các Ngài không hề lo sợ, các Ngài vẫn hiên ngang, ca hát, chúc tụng, tôn vinh Chúa, Đấng đã ban sự sống cho các Ngài. Các Ngài đã bị đánh đập, tra tấn dã man và sau cùng bị thú vật xé tan xác. Các Ngài được phúc tử đạo ngày 07/3/203. Thiên Chúa thưởng công và Giáo Hội đã tôn vinh các Ngài.
 
LỜI CẦU NGUYỆN
 
Lạy Chúa, nhờ tình yêu nồng nàn của Chúa thúc đẩy, hai thánh nữ Perpêtua và Fêlicita đã coi thường những người bách hại và lướt thắng cả cái chết đau đớn. Cúi xin Chúa nhận lời hai thánh nữ chuyển cầu cho chúng con ngày càntg thiết tha yêu mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen( Lời nguyện ca nhập lễ, lễ thánh Perpêtua và Fêlicita, tử đạo)
 
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
 Tags: vhtk tháng 3

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây