TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Mùa Vọng –Năm B

“Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng”. (Mc 1, 1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK thánh Margarita M. Alacoque, Ðồng Trinh, ngày 13.10

Thứ sáu - 11/06/2021 09:00 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   843
“Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào”.
VHTK thánh Margarita M. Alacoque, Ðồng Trinh, ngày 13.10
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH MARGARITA ALACOQUE
TRINH NỮ
Tin Mừng thánh Mátthêu 25,1-13
Ngay 13 tháng 10
 
 
Tin Mừng
 
1 "Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể.2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo.4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả.6 Nửa đêm, có tiếng la lên: "Chú rể kia rồi, ra đón đi! "7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn.8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi! "9 Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn."10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại.11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: "Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với! "12 Nhưng Người đáp: "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả! "13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.
 
 
1 1"Then 2 the kingdom of heaven will be like ten virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom.
 
2 3 Five of them were foolish and five were wise.
 
3 The foolish ones, when taking their lamps, brought no oil with them,4 but the wise brought flasks of oil with their lamps.
 
5 Since the bridegroom was long delayed, they all became drowsy and fell asleep.
 
6 At midnight, there was a cry, 'Behold, the bridegroom! Come out to meet him!'7 Then all those virgins got up and trimmed their lamps.
 
8 The foolish ones said to the wise, 'Give us some of your oil, for our lamps are going out.'9 But the wise ones replied, 'No, for there may not be enough for us and you. Go instead to the merchants and buy some for yourselves.'10 While they went off to buy it, the bridegroom came and those who were ready went into the wedding feast with him. Then the door was locked.
 
11 4 Afterwards the other virgins came and said, 'Lord, Lord, open the door for us!'12 But he said in reply, 'Amen, I say to you, I do not know you.'13 Therefore, stay awake, 5 for you know neither the day nor the hour.
 
I. HÌNH TÔ MÀU  
st margaret mary
 
* Chủ đề
… … … … … … … … … … … … …
 
* Bạn hãy viết câu TM thánh Mátthêu 25,10b
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. Có bao nhiêu cô trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể? (Mt 25,1)
a. 10.
b. 7.
c. 5.
d. 3.
 
a2. Những cô trinh nữ cầm đèn đi đón ai? (Mt 25,1)
a. Chú rể.
b. Đức Vua.
c. Cô dâu.
d. Quản tiệc.
 
a3. Chú rể đến lúc nào? (Mt 25,6)
a. Nửa đêm.
b. Giờ thứ 9.
c. Giờ thứ 11.
d. Canh tư.
 
a4. Những cô dại cầm đèn mà quên mang theo gì? (Mt 25,8)
a. Dầu.
b. Đèn.
c. Lửa.
d. Lồng để che.
 
a5. Đây là lời chú rể trả lời những cô dại (Mt 25,12)
a. Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai?
b. Tôi bảo thật các cô, cửa đã đóng rồi.
c. Tôi bảo thật các cô, cửa đã đóng rồi, các cô hãy về đi.
d. Tôi bảo thật các cô, các cô hãy luôn chuẩn bị sẵn sàng.
 
B. THÁNH MARGARITA ALACOQUE
 
b1. Thánh nữ Margarita Marie Alacoque sinh 1647 tại nước Pháp, là nữ tu của dòng nào?
a. Dòng Thăm Viếng.
a. Dòng nữ Augustinô.
a. Dòng nữ Camêlô.
a. Dòng nữ Clara.
 
b2. Thánh nữ Margarita Marie Alacoque được Đức Chúa Giêsu tỏ bày cho biết điều gì?
a. Trái Tim Cực Thánh của Ngài, Trái Tim hằng bừng cháy ngọn lửa dạt dào yêu thương nhân loại.
b. Nhân loại hãy ăn năn sám hối để có thể đứng vững trong ngày Quang lâm.
c. Hãy siêng năng lần hạt và tôn sùng Mẫu Tâm.
d. Lòng thương xót của Thiên Chúa đối với nhân loại thật quá bội.
 
 
b3. Năm 1899, với thông điệp Annum Sacrum, thông điệp đầu tiên nói về lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu, xác định những cơ sở thần học của việc tôn sùng này, Đức Giáo Hoàng nào đã chính thức thiết lập lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu vào thứ sáu tuần thứ ba sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, (tức thứ sáu sau lễ Mình và Chúa Kitô), đồng thời khích lệ, cổ võ việc rước lễ thứ sáu đầu tháng.?
a. Đức Giáo Hoàng Leô XIII.
d. Ðức Giáo Hoàng Grêgôriô X.
c. Ðức Giáo Hoàng Gioan XXIII.
d. Ðức Giáo Hoàng Piô X.
 
b4. Thánh nữ Margarita Marie Alacoque rất vui mừng và chỉ mong được chia sẻ mọi đau khổ để đền vì tội lỗi nhân loại. Ngày 1610/1690, ngài đã trút linh hồn bình an.Thánh nữ được phong Hiển Thánh ngày 13/3/1920 bởi Đức Giáo Hoàng nào?
a. Ðức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI.
b. Ðức Giáo Hoàng Bênêđictô XV.
c. Ðức Giáo Hoàng Gioan XXIII.
d. Ðức Giáo Hoàng Piô X.
 
b5. Bạn có biết : MƯỜI LỜI NGUYỆN THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU là những lời nguyện nào?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

http://tinmung.net/THIENCHUA/THANGTHANHTAM/ThanhtamINDEX.htm
 
 
III.  Ô CHỮ  
oc margarita alacoque 16 thg 10
 
Những gợi ý
 
01. “Anh em hãy … … … , vì anh em không biết ngày nào, giờ nào”. (Mt 25,13)
 
02. Đức Giêsu ví điều gì giống như chuyện Mười trinh nữ cầm đền ra đón chú rể? (Mt 25,1)
 
03. Có bao nhiêu trinh nữ đi đón chú rể? (Mt 25,1)
 
04. Những người này đi đón chú rể, họ là những ai? (Mt 25,1)
 
05. Mười cô trinh nữ cầm đèn đi đón ai? (Mt 25,1)
 
06.  Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể?
 
07. Các cô khôn theo chú rể vào dự việc gì? (Mt 25,10)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 25,13
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH MARGARITA ALACOQUE, TRINH NỮ 
(1647-1690)
Tin Mừng thánh Mátthêu 25,1-13
Ngay 13 tháng 10
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Thánh nữ Margarita Marie Alacoque
 
* Tin Mừng thánh Mátthêu 25,10b
“Những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới”.
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. a. 10 (Mt 25,1)
a2. a. Chú rể (Mt 25,1)
a3. a. Nửa đêm (Mt 25,6)
a4. a. Dầu (Mt 25,8)
a5. a. Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai? (Mt 25,12)
 
B. THÁNH MARGARITA ALACOQUE
 
b1. a. Dòng Thăm Viếng.
b2. a. Trái Tim Cực Thánh của Ngài, Trái Tim hằng bừng cháy ngọn lửa dạt dào yêu thương nhân loại.
b3. a. Đức Giáo Hoàng Leô XIII.
b4. b. Ðức Giáo Hoàng Bênêđictô XV.
b5. MƯỜI LỜI NGUYỆN THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
 
"LẠY THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
XIN GIÚP ĐỠ CON"
 
1. TRONG MỌI NHU CẦU, xin chạy đến cùng Chúa, tin tưởng và khiêm nhường thưa với Chúa rằng: “LẠY THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU xin giúp đỡ con”.
 
2. TRONG NHỮNG LÚC CON DO DỰ, phân vân và bị cám dỗ: lạy Thánh tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con.
 
3. TRONG NHỮNG GIỜ CÔ ĐƠN, mỏi mệt và thử thách: lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con.
 
4. LÚC CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ MONG ƯỚC CỦA CON đều thất bại, lúc con tuyệt vọng, khốn khổ, ưu sầu: lạy Thánh tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con.
 
5.  LÚC NHỮNG KẺ KHÁC RUỒNG BỎ CON, vì chỉ có ơn Chúa mới hỗ trợ con: lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con.
 
6.   LÚC CON PHÓ MÌNH cho Tình yêu dịu ngọt của Chúa, là Cha và là Đấng Cứu Chuộc: lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con.
 
7.  LÚC TÂM HỒN CON BUỒN PHIỀN, CHÁN NẢN, nhận thấy các nỗ lực của con không ích lợi gì: lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con.
 
8.  LÚC CON CẢM THẤY BỒN CHỒN, vì Thánh Giá của con làm con bứt rứt: lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con.
 
9.  LÚC CON ĐAU YẾU trí óc và đôi tay con không làm được việc gì, và con bị cô độc, lẻ loi: lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu xin giúp đỡ con.
 
10.  LUÔN LUÔN, LUÔN LUÔN mặc dầu những yếu đuối, sa ngã và những thiếu sót của con: lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con.
http://tinmung.net/THIENCHUA/THANGTHANHTAM/ThanhtamINDEX.htm
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Canh thức (Mt 25,13)
02. Nước Trời (Mt 25,1)
03. Mười (Mt 25,1)
04. Trinh nữ (Mt 25,1)
05. Chú rể (Mt 25,1)
06.  Đèn (Mt 25,1)
07. Tiệc cưới (Mt 25,10)
 
Hàng dọc : Trinh nữ
 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG


 
 
 Tags: pvct 10

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây