TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XIII Thường Niên -Năm B

“Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con, con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.” (Mc 5,21-43)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

7 Ô Chữ Thượng Hội Đồng thứ XVI

Thứ bảy - 25/12/2021 09:04 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1497
Không một ai trong 3 tuyến nhân vật này có thể bị tách bỏ. Nếu ai vắng mặt thì Giáo Hội thành một thứ giao kèo giữa các tông đồ với đám đông dân chúng và nó sẽ kết thúc như một trò chơi chính trị?
7 Ô Chữ Thượng Hội Đồng thứ XVI
7 Ô Chữ Thượng Hội Đồng thứ XVI


 


 

Xem 92 Câu Hỏi thưa THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI XVI 2021- 2023


Xem 92 Câu Trắc Nghiệm THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI XVI 2021-2023Ô Chữ Thượng Hội Đồng 1Những gợi ý

01. Một khía cạnh được đào sâu trong chủ đề chính yếu của THĐ lần thứ XVI này là tính “hiệp hành” trong Giáo Hội là gì?

02. Đoạn trích Kinh Thánh trong sách Công Vụ Tông Đồ (Cv 10) giới thiệu vị tông đồ nào được trình bày như là mô hình cho việc hoán cải thường xuyên trong Giáo Hội?

03. Một khía cạnh được đào sâu trong chủ đề chính yếu của THĐ lần thứ XVI này là tính “hiệp hành” trong Giáo Hội là gì?

04. Nếu không có các tông đồ thì mối tương quan với chân lý Tin Mừng bị gì và Chúa Giêsu chỉ còn là một huyền thoại hay một ý thức hệ?

05. Thượng Hội Đồng lần thứ XVI được Đức Giáo Hoàng nào triệu tập?

06. Không một ai trong 3 tuyến nhân vật này có thể bị tách bỏ. Nếu ai vắng mặt thì Giáo Hội thành một thứ giao kèo giữa các tông đồ với đám đông dân chúng và nó sẽ kết thúc như một trò chơi chính trị?

07. Chủ đề của Thượng Hội Đồng: vì một Giáo Hội gì?

08. Để thoát khỏi các mưu chước gì của “tuyến nhân vật thứ tư” này,chúng ta cần phải thường xuyên hoán cải?

09. Ai cùng với tông đồ Phêrô, cả hai cùng lôi kéo người khác vào hành trình hoán cải của mình, làm họ trở thành bạn đồng hành với mình?

10. Không một ai trong 3 tuyến nhân vật này có thể bị tách bỏ. Nếu không có những ai thì mối tương quan với chân lý Tin Mừng bị phá vỡ và Chúa Giêsu chỉ còn là một huyền thoại hay một ý thức hệ?

11. Không một ai trong 3 tuyến nhân vật này có thể bị tách bỏ. Nếu không có ai thì tương quan giữa Chúa Giêsu và các tông đồ sẽ bị suy thoái và trở thành một giáo phái dần sụp đổ?

12. Giai đoạn đầu của tiến trình Thượng Hội đồng lần thứ XVI được cử hành tại các Giáo Hội địa phương mang tên Giai đoạn gì?

13. Một khía cạnh được đào sâu trong chủ đề chính yếu của THĐ lần thứ XVI này là tính “hiệp hành” trong Giáo Hội là gì?

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 


Lời giải đáp
Ô Chữ Thượng Hội Đồng 1

01. Hiệp thông.
02. Phêrô.
03. Sứ vụ.
04. Phá vỡ.
05. Phanxicô.
06. Chúa Giêsu.
07. Hiệp hành.
08. Lừa dối.
09. Conêliô.
10. Tông đồ.
11. Đám đông.
12. Lắng nghe.
13. Tham gia.

Hàng dọc : Thượng Hội Đồng

+++++++++++++++++++++++

Ô Chữ Thượng Hội Đồng 2

Những gợi ý

01. Thượng Hội Đồng lần thứ XVI được Đức Giáo Hoàng nào triệu tập?

02. Giai đoạn đầu của tiến trình Thượng Hội đồng lần thứ XVI được cử hành tại các Giáo Hội địa phương mang tên Giai đoạn gì?

03. Không một ai trong 3 tuyến nhân vật này có thể bị tách bỏ. Nếu không có những ai thì mối tương quan với chân lý Tin Mừng bị phá vỡ và Chúa Giêsu chỉ còn là một huyền thoại hay một ý thức hệ?

04. Đoạn trích Kinh Thánh trong sách Công Vụ Tông Đồ (Cv 10) giới thiệu vị tông đồ nào được trình bày như là mô hình cho việc hoán cải thường xuyên trong Giáo Hội?

05. Một khía cạnh được đào sâu trong chủ đề chính yếu của THĐ lần thứ XVI này là tính “hiệp hành” trong Giáo Hội là gì?

06. Ai cùng với tông đồ Phêrô, cả hai cùng lôi kéo người khác vào hành trình hoán cải của mình, làm họ trở thành bạn đồng hành với mình?

07. Một khía cạnh được đào sâu trong chủ đề chính yếu của THĐ lần thứ XVI này là tính “hiệp hành” trong Giáo Hội là gì?

Chủ đề của ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm. Chủ đề của ô chữ này là gì?

Lời giải đáp
Ô Chữ Thượng Hội Đồng 2


01. Phanxicô.
02. Lắng nghe.
03. Tông đồ.
04. Phêrô.
05. Tham gia.
06. Conêliô.
07. Hiệp thông.

Chủ đề: Lắng Nghe


++++++++++++++++++++++++


Ô Chữ Thượng Hội Đồng 3
Những gợi ý

01. Đức Giêsu nói với người đàn bà xứ Canaan, điều gì của bà mạnh thật? (Mt 25,25)

02. Có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào ai vì lời người phụ nữ làm chứng: ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm? (Ga 4,39)

03. Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ ai, Người sẽ làm chứng về Thầy? (Ga 15,26)

04. Đức Giêsu gặp người phụ nữ Samari bên bờ giếng của ai? (Ga 4,6)

05. Khi ông Phêrô còn đang nói thì ai đã ngự xuống trên tất cả những người đang nghe lời Thiên Chúa? (Cv 10,44)

06. Người phụ nữ Samari nói Đức Giêsu là ai? (Ga 4,19)

07. Tông đồ Phêrô nói ‘Thiên Chúa đã chọn tôi giữa anh em, để  các dân ngoại được nghe lời gì từ miệng tôi và tin theo? (Cv 15,7)

08. Đối với Thiên Chúa, những ai làm gì và ăn ngay ở lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều được Người tiếp nhận? (Cv 10,35)

09. Đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. Và họ làm gì Thiên Chúa của Ítraen? (Mt 25,31)

10. 00. Ai là người đạo đức và kính sợ Thiên Chúa? (Cv 10,2)

11. Ông truyền làm làm gì cho họ nhân danh Đức Giêsu Kitô? (Cv 10,48)

12. Người mà thiên sứ bảo ông Conêliô  sai người đi Giaphô mời tên là gì?  (Cv 10,5)

13. Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về Đức Giêsu và nói rằng phàm ai tin vào Người thì sẽ nhờ danh Người mà được ơn gì? (Cv 10,43)

14. Ông Phêrô vẫn còn phân vân về thị kiến, thì ai bảo ông: “Kìa có ba người đang tìm ngươi”? (Cv 10,19)

15. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới  điều gì toàn vẹn? (Ga 16,13)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

+++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô Chữ Thượng Hội Đồng 3

01. Lòng tin (Mt 25,25)
02. Đức Giêsu (Ga 4,39)
03. Chúa Cha (Ga 15,26)
04. Giacóp (Ga 4,6)
05. Thánh Thần (Cv 10,44)
06. Ngôn sứ (Ga 4,19)
07. Tin Mừng (Cv 15,7)
08. Kính sợ (Cv 10,35)
09. Tôn vinh (Mt 25,31)
10. Conêliô (Cv 10,2)
11. Phép rửa (Cv 10,48)
12. Phêrô (Cv 10,5)
13. Tha tội (Cv 10,43)
14. Thần Khí (Cv 10,19)
15. Sự thật (Ga 16,13)

Hàng dọc : Giáo Hội Hiệp Hành

++++++++++++++++++++++++

Ô Chữ Thượng Hội Đồng 4


Những gợi ý

01. Khi ông Phêrô còn đang nói thì ai đã ngự xuống trên tất cả những người đang nghe lời Thiên Chúa? (Cv 10,44)

02. Người phụ nữ Samari thưa với Đức Giêsu, bà biết Đấng Mêsia, gọi là gì, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự? (Ga 4,25)

03. Ai là người đạo đức và kính sợ Thiên Chúa? (Cv 10,2)

04. Ông Phêrô truyền làm làm gì cho họ nhân danh Đức Giêsu Kitô? (Cv 10,48)

05. Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về Đức Giêsu và nói rằng phàm ai tin vào Người thì sẽ nhờ danh Người mà được ơn gì? (Cv 10,43)

06. Những tín hữu thuộc giới cắt bì cùng đến đó với ông Phêrô đều thế nào vì thấy Thiên Chúa cũng ban Thánh Thần xuống trên cả các dân ngoại nữa? (Cv 10,45)

07. Đức Giêsu xin người phụ nữ Samari đến lấy nước chút gì?  (Ga 4,7)

08. Người phụ nữ Samari nói Đức Giêsu là ai? (Ga 4,19)

09. Ông Conêliô luôn rộng tay cứu trợ dân và luôn luôn làm gì cùng Thiên Chúa? (Cv 10,2)

10. Thư của công đồng bảo dân ngoại kiêng những thức ăn ô uế vì đã cúng cho ai? (Cv 15,29)

11. Người mà thiên sứ bảo ông Conêliô  sai người đi Giaphô mời tên là gì? (Cv 10,5)

12. “Thưa anh em, xin nghe tôi đây: Ông Simôn đã thuật lại cho chúng ta rằng: ngay từ đầu, Thiên Chúa đã đoái thương chọn trong các dân ngoại một dân mang danh Người”. Đây là lời của ai? (Cv 15,13-14)

13. Người phụ nữ Samari thưa với Đức Giêsu, bà biết ai, còn gọi là Đức Kitô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự.’? (Ga 4,25)

14. người dân thành Samari đã nghe và biết rằng Đức Giêsu thật là gì của trần gian? (Ga 4,42)

15. Ông Conêliô là người đạo đức và kính sợ ai?
(Cv 10,2)

16. Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ ai, Người sẽ làm chứng về Thầy? (Ga 15,26)

17. Đức Giêsu nói ‘Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: “Cho tôi chút nước uống”, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước gì? (Ga 4,10)

18. Tông đồ Phêrô nói ‘Thiên Chúa đã chọn tôi giữa anh em, để  các dân ngoại được nghe lời gì từ miệng tôi và tin theo? (Cv 15,7)

19. Đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. Và họ làm gì Thiên Chúa của Ítraen? (Mt 25,31)

20. Đức Giêsu nói ‘Nếu chị nhận ra điều gì của Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: “Cho tôi chút nước uống”, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống? (Ga 4,10)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

Lời giải đáp
Ô Chữ Thượng Hội Đồng 4

01. Thánh Thần (Cv 10,44)
02. Đức Kitô (Ga 4,25)
03. Conêliô (Cv 10,2)
04. Phép rửa (Cv 10,48)
05. Tha tội (Cv 10,43)
06. Kinh ngạc (Cv 10,45)
07. Nước uống (Ga 4,7)
08. Một ngôn sứ (Ga 4,19)
09. Cầu nguyện (Cv 10,2)
10. Ngẫu tượng (Cv 15,29)
11. Phêrô (Cv 10,5)
12. Giacôbê (Cv 15,13-14)
13. Đấng Mêsia (Ga 4,25)
14. Đấng cứu độ (Ga 4,42)
15. Thiên Chúa (Cv 10,2)
16. Chúa Cha (Ga 15,26)
17. Hằng sống  (Ga 4,10)
18. Tin Mừng (Cv 15,7)
19. Tôn vinh (Mt 25,31)
20. Ân huệ (Ga 4,10)

Hàng dọc : Hiệp Thông – Tham Gia – Sứ Vụ


++++++++++++++++

Ô Chữ Thượng Hội Đồng 5


Những gợi ý

01. Đức Giêsu nói ‘Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: “Cho tôi chút nước uống”, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước gì? (Ga 4,10)

02. Có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào ai vì lời người phụ nữ làm chứng: ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm? (Ga 4,39)

03. Tông đồ Phêrô nói ‘Thiên Chúa đã chọn tôi giữa anh em, để  các dân ngoại được nghe lời gì từ miệng tôi và tin theo? (Cv 15,7)

04. Ai nói với Đức Giêsu: “Rápbi, xin mời Thầy dùng bữa”? (Ga 4,31)

05. Đức Giêsu nói ‘Nếu chị nhận ra điều gì của Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: “Cho tôi chút nước uống”, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống? (Ga 4,10)

06. Đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. Và họ làm tôn vinhThiên Chúa của ai? (Mt 25,31)

07. Đức Giêsu nói với người đàn bà xứ Canaan, điều gì của bà mạnh thật? (Mt 25,25)

08. Tông đồ Phêrô nói ‘Thiên Chúa đã chọn tôi giữa anh em, để  cho ai được nghe lời Tin Mừng từ miệng tôi và tin theo? (Cv 15,7)

Chủ đề của ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm. Chủ đề của ô chữ này là gì?


Lời giải đáp
Ô Chữ Thượng Hội Đồng 5


01. Hằng sống  (Ga 4,10)
02. Đức Giêsu (Ga 4,39)
03. Tin Mừng (Cv 15,7)
04. Môn đệ (Ga 4,31)
05. Ân huệ (Ga 4,10)
06. Ítraen (Mt 25,31)
07. Lòng tin (Mt 25,25)
08. Dân ngoại (Cv 15,7)

Chủ đề: Lắng Nghe

++++++++++++++++

Ô Chữ Thượng Hội Đồng 6

Ô chữ này gồm 8 giải đáp được gợi ý dưới đây. Những giải đáp này được xếp theo hàng ngang, dọc, xéo, ngược và xuôi. Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm. Mời các bạn cùng tìm nhé!


Những gợi ý

01. Đức Giêsu nói bao lâu Thầy còn ở thế gian thì Thầy là gì của thế gian? (Ga 9,5)

02. Ông Phêrô vẫn còn phân vân về thị kiến, thì ai bảo ông: “Kìa có ba người đang tìm ngươi”? (Cv 10,19)

03. Vào khoảng giờ thứ chín, khi cầu nguyện, trong một thị kiến ông Conêliô thấy rõ ràng một ai, người của Thiên Chúa vào nhà ông? (Cv 10,3)

04. Ông Phêrô truyền làm làm gì cho họ nhân danh Đức Giêsu Kitô? (Cv 10,48)

05. “Quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào. Nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều được Người tiếp nhận.” Đây là lời của ai? (Cv 10,34-35)

06. Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về Đức Giêsu và nói rằng phàm ai tin vào Người thì sẽ nhờ danh Người mà được ơn gì? (Cv 10,43)

07. Đức Giêsu nói ‘Nếu chị nhận ra điều gì của Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: “Cho tôi chút nước uống”, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống? (Ga 4,10)

08. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới  điều gì toàn vẹn? (Ga 16,13)

  Chủ đề của ô chữ này là gì?

Lời giải đáp
Ô Chữ Thượng Hội Đồng 6

01. Ánh sáng (Ga 9,5)
02. Thần Khí (Cv 10,19)
03. Thiên sứ (Cv 10,3)
04. Phép rửa (Cv 10,48)
05. Phêrô (Cv 10,34-35)
06. Tha tội (Cv 10,43)
07. Ân huệ (Ga 4,10)
08. Sự thật (Ga 16,13)

Chủ đề: Hiệp Hành


+++++++++++++++++++++++

Ô Chữ Thượng Hội Đồng 7


Những gợi ý

Hàng ngang

01. Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ ai, Người sẽ làm chứng về Thầy? (Ga 15,26)

02. Tông đồ Phêrô nói ‘Thiên Chúa đã chọn tôi giữa anh em, để  các dân ngoại được nghe lời gì từ miệng tôi và tin theo? (Cv 15,7)

03. Đức Giêsu bảo anh mù đến hồ nào mà rửa? (Ga 9,7)

04. Đức Giêsu gặp người phụ nữ Samari bên bờ giếng của ai? (Ga 4,6)

Hàng dọc

05. Chính nhờ ân sủng của ai mà chúng ta tin mình được cứu độ? (Cv 15,11)

06. Đức Giêsu nói ‘Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: “Cho tôi chút nước uống”, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước gì? (Ga 4,10)

07. Có những người thuộc phái nào đã trở thành tín hữu, bấy giờ đứng ra nói rằng: “Phải làm phép cắt bì cho người ngoại và truyền cho họ giữ luật Môsê.”? Cv 15,5)

Chủ đề của ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm. Chủ đề của ô chữ này là gì?Lời giải đáp 
Ô Chữ Thượng Hội Đồng 7

Hàng ngang

01. Chúa Cha (Ga 15,26)
02. Tin Mừng (Cv 15,7) (Đọc từ phải sang trái)
03. Silôác (Ga 9,7)
04. Giacóp (Ga 4,6)

Hàng dọc

05. Chúa Giêsu (Cv 15,11)
06. Hằng sống  (Ga 4,10)
07. Pharisêu (Cv 15,5) (Đọc từ dưới lên)

Chủ đề: Hiệp Hành


Gb. Nguyễn Thái Hùng
12.2021


 
 Tags: THĐ XVI

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây