TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XIII Thường Niên -Năm B

“Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con, con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.” (Mc 5,21-43)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VUI HỌC THÁNH KINH VUA ĐA-VÍT (1010-970)

Chủ nhật - 18/04/2021 04:20 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1272
“Đứng dậy, xức dầu tấn phong nó đi! Chính nó đó!”
VUI HỌC THÁNH KINH VUA ĐA-VÍT (1010-970)

 

VUI HỌC THÁNH KINH
VUA ĐA-VÍT (1010-970)
 1 Sa-mu-en 16,4-13
 
THÁNH KINH
 
4 Ông Sa-mu-en làm điều ĐỨC CHÚA đã phán; ông đến Bê-lem và các kỳ mục trong thành run sợ ra đón ông. Họ nói: "Ông đến có phải là để đem bình an không? "5 Ông trả lời: "Bình an! Tôi tới đây là để dâng hy lễ lên ĐỨC CHÚA. Các ông hãy thanh tẩy mình và đến dự hy lễ với tôi." Ông thanh tẩy ông Gie-sê và các con trai ông ấy và mời họ đến dự hy lễ.

6 Khi họ đến, ông thấy Ê-li-áp, ông nghĩ: "Đúng rồi! Người ĐỨC CHÚA xức dầu tấn phong đang ở trước mặt ĐỨC CHÚA đây! "7 Nhưng ĐỨC CHÚA phán với ông Sa-mu-en: "Đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì Ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm: người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn ĐỨC CHÚA thì thấy tận đáy lòng."8 Ông Gie-sê gọi A-vi-na-đáp và cho cậu đi qua trước mặt Sa-mu-en, nhưng ông Sa-mu-en nói: "Cả người này, ĐỨC CHÚA cũng không chọn."9 Ông Gie-sê cho Sa-ma đi qua, nhưng ông Sa-mu-en nói: "Cả người này, ĐỨC CHÚA cũng không chọn."10 Ông Gie-sê cho bảy người con trai đi qua trước mặt ông Sa-mu-en, nhưng ông Sa-mu-en nói với ông Gie-sê: "ĐỨC CHÚA không chọn những người này."11 Rồi ông lại hỏi ông Gie-sê: "Các con ông có mặt đầy đủ chưa? " Ông Gie-sê trả lời: "Còn cháu út nữa, nó đang chăn chiên." Ông Sa-mu-en liền nói với ông Gie-sê: "Xin ông cho người đi tìm nó về, chúng ta sẽ không nhập tiệc trước khi nó tới đây."12 Ông Gie-sê cho người đi đón cậu về. Cậu có mái tóc hung, đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn. ĐỨC CHÚA phán với ông Sa-mu-en: "Đứng dậy, xức dầu tấn phong nó đi! Chính nó đó! "13 Ông Sa-mu-en cầm lấy sừng dầu và xức cho cậu, ở giữa các anh của cậu. Thần khí ĐỨC CHÚA nhập vào Đa-vít từ ngày đó trở đi.
 
 
4 Samuel did as the LORD had commanded him. When he entered Bethlehem, the elders of the city came trembling to meet him and inquired, "Is your visit peaceful, O seer?"

5 He replied: "Yes! I have come to sacrifice to the LORD. So cleanse yourselves and join me today for the banquet." He also had Jesse and his sons cleanse themselves and invited them to the sacrifice.

6 As they came, he looked at Eliab and thought, "Surely the LORD'S anointed is here before him."

7 But the LORD said to Samuel: "Do not judge from his appearance or from his lofty stature, because I have rejected him. Not as man sees does God see, because man sees the appearance but the LORD looks into the heart."

8 Then Jesse called Abinadab and presented him before Samuel, who said, "The Lord has not chosen him."

9 Next Jesse presented Shammah, but Samuel said, "The LORD has not chosen this one either."


10 In the same way Jesse presented seven sons before Samuel, but Samuel said to Jesse, "The LORD has not chosen any one of these."

11 Then Samuel asked Jesse, "Are these all the sons you have?" Jesse replied, "There is still the youngest, who is tending the sheep." Samuel said to Jesse, "Send for him; we will not begin the sacrificial banquet until he arrives here."

12 Jesse sent and had the young man brought to them. He was ruddy, a youth handsome to behold and making a splendid appearance. The LORD said, "There-anoint him, for this is he!"

13 Then Samuel, with the horn of oil in hand, anointed him in the midst of his brothers; and from that day on, the spirit of the LORD rushed upon David.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
David samuel anoints david as king coloring page
 
* Chủ đề của hình này là gì?
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Thánh Kinh 1 Sa-mu-en 16,12b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Thân phụ của ông Đa-vít tên là gì? (1Sm 16,12-13)
a. Nun.
b. Kit.
c. En-ca-na.
d. Gie-sê.
 
02. Gia đình của ông Đa-vít ngụ tại đâu? (1Sm 16,1 )
a. Giê-ru-sa-em.
b. Bết Ên.
c. Bê-lem.
d. Giê-ri-khô.
 
03. Cậu bé Đa-vít làm nghề gì? (1Sm 16,11)
a. Đánh cá.
b. Chăn chiên.
c. Trồng nho.
d. Thương gia.
 
04. Cậu bé Đa-vít là người như thế nào? (1Sm 16,12 )
a. Có mái tóc hung,
b. Đôi mắt đẹp.
c. Khuôn mặt xinh xắn.
d. d. Cả a, b và c đúng.
 
05. Vị tướng, người Philitinh, bị  Đa-vít giết dưới triều vua Sa-un tên là gì? (1Sm 17,4-52)
a. Tướng Xi-xơ-ra.
b. Tướng Go-li-át.
c. Tướng Hô-lô-phéc-nê.
d. Tướng Giô-su-ê.
 
06. Vợ ông Đa-vít, con gái vua Sa-un, tên là gì? (1Sm 18,27 )
a. Sơ-va.
b. Bát Se-va.
c. Mi-khan.
d. Ét-te.
 
07. Tại Các-men, ông Đa-vít đã lấy ai làm vợ? (1Sm 25,42)
a. Bà Mi-khan.
b. Bà A-vi-ga-gin.
c. Bà A-khi-nô-am.
d. Bà Ma-a-kha.
 
08. Tại đâu, người ta xức dầu tấn phong ông Đa-vít làm vua nhà Giuđa? (2Sm 2,3-4)
a. Giê-ru-sa-em.
b. Bê-lem.
c. Khép-rôn.
d. Xi-nai.
 
09. Con trai đầu lòng của vua Đa-vít tên là gì? (2Sm  3,2)
a. Am-nôn.
b. Áp-sa-lôm.
c. A-đô-ni-gia.
d. Gí-trơ-am.
 
10. Khi rước Hòm Bia Thiên Chúa về thành Đa-vít, vua đã sát tế những con vật gì để làm hy lễ? (2Sm 6,13 )
a. Một con bò.  
b. Một con bê béo.
c. Một con heo.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
11. Khi hoàn tất việc dâng các lễ toàn thiêu và lễ kỳ an, vua Đa-vít phân phát cho toàn dân, đàn ông cũng như đàn bà, mỗi người nhận được cái gì(2Sm 6,18)
a. Một cái bánh ngọt.
b. Một phần thịt.
c. Một cái bánh nho.
d. Cả a, b và c đúng.
 
12. Vua Đa-vít được ba mươi tuổi khi lên làm vua, và trị vì được bao nhiêu năm? (2Sm  5,4)
a. Ba mươi năm.
b. Bốn mươi năm.
c. Năm mươi năm.
d. Sáu mươi năm.
 
 
III. Ô CHỮ 
 Oc vua Đavít

Những gợi ý
 
01. Cậu bé Đa-vít làm nghề gì? (1Sm 16,11)
 
02. Sau khi đánh chiếm thành của người Gơi-vút, vua Đa-vít đã xây dựng và củng cố thành gọi là Thành vua Đa-vít. Thành này tên là gì? (2Sm 5,6-11)
 
03. Con trai đầu lòng của vua Đa-vít tên là gì? (2Sm 3,2)
 
04. Trong cuộc đời vua Đa-vít, ai đã cho vua đi đâu thắng đó? (2Sm 8,14)
 
05. Một vị hoàng tử, con của bà Khác-ghít, tự xưng vương khi vua Đa-vít còn sống, tên là gì? (1V 1,5)
 
06. Trong việc cai trị vương quốc, vua Đa-vít đã đặt ai làm quốc vụ khanh? (2Sm 8,16)
 
07. Thân phụ của ông Đa-vít tên là gì? (1Sm 16,12-13)
 
08. Tại Các-men, ông Đa-vít đã lấy ai làm vợ? (1Sm 25,42)
 
09. Vua Đa-vít nhờ ai trở lại thành Giê-ru-sa-lem để phá vỡ lời bàn của A-khi-thô-phen? (2Sm 18,37)
 
10. Hoàng tử đã làm lọan khiến vua Đa-vít và triều thần chạy trốn khỏi thành Giê-ru-sa-lem tên là gì? (2Sm 15,7...)
 
11. Ngôn sứ Na-than và tư tế nào sẽ xức dầu phong Sa-lô-môn làm vua Ítraen? (1V 1,34)
 
12. Người sẽ được xức dầu tôn phong làm vua kế vị vua Đa-vít tên là gì? (1V 1,33-34)
 
13. Tướng Go-li-át, người Phi-li-tinh, bị  ai giết dưới triều vua Sa-un? (1Sm 17,4-52)
 
14. Vợ ông Đa-vít, con gái vua Sa-un, tên là gì? (1Sm 18,27 )
 
15. Khi vua Đa-vít phạm tội ngoại tình và giết người, ai đã đến trách cứ vua? (2Sm 12,1)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Tôi đắc tội với Đức Chúa.”
2 Sa-mu-en 12,13
 
 
 Nguyễn Thái Hùng 
 
 
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
VUA ĐA-VÍT
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Ngôn sứ Sa-mu-en và Đa-vít.  
 
* Câu Thánh Kinh 1 Sa-mu-en 16,12b
 
“Đứng dậy, xức dầu tấn phong nó đi! Chính nó đó!”
 
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. d. Gie-sê (1Sm 16,12-13)
02. c. Bê-lem (1Sm 16,1 )
03. b. Chăn chiên (1Sm 16,11)
04. d. Cả a, b và c đúng. (1Sm 16,12 )
05. b. Tướng Go-li-át (1Sm 17,4-52)
06. c. Mi-khan (1Sm 18,27 )
07. b. Bà A-vi-ga-gin (1Sm 25,42)
08. c. Khép-rôn (2Sm 2,3-4)
09. a. Am-nôn (2Sm  3,2)
10. d. Chỉ có a và b đúng. (2Sm 6,13 )
11. d. Cả a, b và c đúng. (2Sm 6,18)
12. b. Bốn mươi năm (2Sm  5,4)
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Chăn chiên (1Sm 16,11)
02. Giê-ru-sa-lem (2Sm 5,6-11)
03. Am-nôn (2Sm 3,2)
04. Đức Chúa (2Sm 8,14)
05. A-đô-ni-gia (1V 1,5)
06. Giơ-hô-sa-phát (2Sm 8,16)
07. Gie-sê (1Sm 16,12-13)
08. A-vi-ga-gin (1Sm 25,42)
09. Khu-sai (2Sm 18,37)
10. Áp-sa-lôm (2Sm 15,7...)
11. Xa-đốc (1V 1,34)
12. Sa-lô-môn (1V 1,33-34)
13. Đa-vít (1Sm 17,4-52)
14. Mi-khan (1Sm 18,27 )
15. Na-than (2Sm 12,1)
 
Hàng dọc : Cuộc Đời Vua Đa-vít
 
 
 Nguyễn Thái Hùng 
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây