TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXI Thường Niên – Năm C

“Người ta sẽ từ đông chí tây đến dự tiệc trong nước Chúa”. (Lc 13, 22-30)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Ô Chữ 19-22 Mùa Phục Sinh B

Thứ bảy - 24/04/2021 09:32 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   318
Vị tông đồ được Chúa Giêsu bảo đặt bàn tay và canh sườn ngài tên là gì? (Ga 20,24-28)
VHTK Ô Chữ 19-22 Mùa Phục Sinh B

 

  Vui Học Thánh Kinh
Mùa Phục Sinh B
 
Tham khảo
 
Chúa Nhật Phục Sinh  B : Tin mừng thánh Gioan 20,1-9
Chúa Nhật 2 Phục Sinh B : TIN mừng thánh Gioan 20,19-31
Chúa Nhật 3 Phục Sinh B : Tin mừng thánh Luca 24,35-48
Chúa Nhật 4 Phục Sinh B : Tin mừng thánh Gioan 10,11-18
Chúa Nhật 5 Phục Sinh B :  Tin mừng thánh Gioan 15,1-8
Chúa Nhật 6 Phục Sinh B : Tin mừng thánh Gioan 15,9-17
Chúa Nhật 7 Phục Sinh B : Tin mừng thánh Gioan 17,11b-19
Lễ Chúa Thăng Thiên năm B : Tin mừng thánh Máccô 16,15-20
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống : Tin mừng thánh Gioan 20,19-23
Lễ Chúa Ba Ngôi năm b : Tin mừng thánh Mátthêu 28,16-20
 

+++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 19 Phục Sinh B
 
Những kết quả được xếp ngang dọc xéo ngược xuôi.
Chủ đề của ô chữ gồm những ký tự ở ô màu vàng.
 
Oc 19 Ps B
Những gợi ý
 
01. Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)
 
02.  Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ai phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, Người từ cõi chết sống lại? (Lc 24,46)
 
03. Những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được điều gì nhờ danh Người? (Ga 20,31)
 
04. Theo Thánh Kinh, Đức Giêsu phải làm gì từ cõi chết? (Ga 20,9)
 
05Sau khi dặn dò các môn đệ, Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu ai?(Mc 16, 19)
 
06. Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đức Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn gì? (Lc 24,47)
 
07. Đức Giêsu hẹn gặp các môn đệ tại miền nào? (Mt 28,16)  
 
08. Khi ra mộ, bà Maria Mácdala đã nhìn thấy cái gì đã được lăn ra khỏi mộ? (Ga 20,1)
 
09. Các môn đệ phải nhân danh Đức Giêsu mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ làm gì để được ơn tha tội? (Lc 24,47)
 
10. Ai đã đứng giữa các môn đệ và ban Thánh Thần cho các ông? (Ga 20, 19-23)
 
11. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha, anh em cầm giữa ai, thì người ấy bị thế nào? (Ga 20,23)
 
12Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều cái gì? (Ga 15, 8)
 
Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp
Ô chữ 19 Phục Sinh B
Oc 19A Ps B
01. Kinh Thánh (Ga 20,9) (Xéo, đọc từ dưới lên)
02. Đấng Kitô (Lc 24,46)
03. Sự sống (Ga 20,31)
04. Trỗi dậy (Ga 20,9) (Đọc từ dưới lên)
05. Thiên Chúa (Mc 16,19) (Xéo, đọc từ dưới lên)
06. Tha tội (Lc 24,47) (Đọc từ phải qua trái)
07. Galilê (Mt 28,16)  
08. Tảng đá (Ga 20,1)
09. Sám hối (Lc 24,47) (Xéo, đọc từ dưới lên)
10. Đức Giêsu (Ga 20,19-23) (Đọc từ phải qua trái)
11. Cầm giữ (Ga 20,23)
12. Hoa trái (Ga 15, 8)
 
Chủ đề : Đường Thương Khó
 
                                                                   Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 20 Phục Sinh B
Chủ đề của ô chữ gồm những ký tự ở ô màu vàng.

 Oc 20a Ps B
Những gợi ý
 
Hàng ngang
 
01. Đức Giêsu đã canh giữ và không một ai trong các môn đệ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời gì? (Ga 17,12)
 
02. Đức Giêsu đã làm gì để không một ai hư mất trừ đứa con hư hỏng? (Ga 17,12)
 
03. Phải nhân danh Chúa Giêsu mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ đâu, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội? (Lc 24,47)
 
04. Ông tên là Tôma, cũng gọi là gì? (Ga 20,24)
 
Hàng dọc
 
05. Chúa Giêsu căn dặn các tông đồ hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo điều gì cho mọi loài thụ tạo? (Mc 16,15)
 
06. Ai được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa? (Mc 16,19)
 
07. Các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những điều gì kèm theo mà xác nhận lời  các ông rao giảng? (Mc 16,20)
 
08. Các môn đệ phải nhân danh Đức Giêsu mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ làm gì để được ơn tha tội? (Lc 24,47)
 
09. Ai đã ghét các môn đệ? (Ga 17,14)
 
 Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
++++++++++++
 
Lời giải đáp
Ô chữ 20 Phục Sinh B
Oc 20 Ps B
Hàng ngang

 
01. Kinh Thánh  (Ga 17,12)
02. Canh giữ (Ga 17,12) (Đọc từ phải sang trái)
03. Giêrusalem (Lc 24,47)
04. Điđymô (Ga 20,24) (Đọc từ phải sang trái)
 
Hàng dọc
 
05. Tin mừng (Mc 16,15)
06. Chúa Giêsu (Mc 16,19)
07. Dấu lạ (Mc 16,20)
08. Sám hối (Lc 24,47)
09. Thế gian (Ga 17,14)
 
    Chủ đề: Tình Chúa Yêu
 
+++++++++++++++++
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 21 Phục Sinh B
Chủ đề của ô chữ gồm những ký tự ở ô màu vàng.
Oc 21a Ps B
Những gợi ý
 
Hàng ngang
 
01. Chúa Giêsu căn dặn các tông đồ hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo điều gì cho mọi loài thụ tạo? (Mc 16,15)
 
02. Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đức Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn gì? (Lc 24,47)
 
03. Cũng như điều gì không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho? (Ga 15,4)
 
04. Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ai phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, Người từ cõi chết sống lại? (Lc 24,46)
 
05. Những ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được gì? (Mc 16,16)
 
Hàng dọc
 
06. Sau khi dặn dò các môn đệ, Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu ai?(Mc 16, 19)
 
07. Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)
 
08. Khi ra mộ, bà Maria Mácdala đã nhìn thấy cái gì đã được lăn ra khỏi mộ? (Ga 20,1)
 
09. Bao nhiêu môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến? (Mt 28,16)  
 
10. Ai được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa? (Mc 16,19)
 
 Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
+++++++++++
Lời giải đáp
Ô chữ 21 Phục Sinh B
Oc 21 Ps B
Hàng ngang

 
01. Tin mừng (Mc 16,15)
02. Tha tội (Lc 24,47) (Đọc từ phải sang trái)
03. Cành nho (Ga 15,4)
04.  Đấng Kitô (Lc 24,46)
05. Cứu độ (Mc 16,16) (Đọc từ phải sang trái)
 
Hàng dọc
 
06. Thiên Chúa (Mc 16,19)
07. Kinh Thánh (Ga 20,9)
08. Tảng đá (Ga 20,1) (Đọc từ dưới lên)
09. Mười một (Mt 28,16)  
10. Chúa Giêsu (Mc 16,19)
 
Chủ đề: Chiên Con
 
 
+++++++++++++++
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 22 Phục Sinh B
Chủ đề của ô chữ gồm những ký tự ở ô màu vàng.
 
Những gợi ý
 Oc 22a Ps B
Hàng ngang
 
01Chúa Giêsu căn dặn các tông đồ hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo điều gì cho mọi loài thụ tạo? (Mc 16,15)
 
02. Các tông đồ phải nhân danh Đức Giêsu mà làm gì cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội? (Lc 24,47)
 
03. Đức Giêsu đã mở trí cho các ông hiểu biết điều gì? (Lc 24,45)
 
04. Những ai tin và chịu điều gì thì được cứu độ? (Mc 16,16
 
05. Ai đã ghét các môn đệ? (Ga 17,14)
 
06. Vị tông đồ được Chúa Giêsu bảo đặt bàn tay và canh sườn ngài tên là gì? (Ga 20,24-28)
 
07. Đức Giêsu bảo anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, dạy bảo họ làm gì với mọi điều thầy đã truyền cho anh em? (Mt 28, 10)
 
Hàng dọc
 
08Đức Giêsu xin thánh hiến chính mình, để nhờ sự thật, các môn đệ cũng được gì? (Ga 17,19)
 
09. Những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là ai? (Ga 20,31) 
 
10. Cũng như điều gì không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho? (Ga 15,4)
 
11. Khi ra mộ, bà Maria Mácdala đã nhìn thấy cái gì đã được lăn ra khỏi mộ? (Ga 20,1)
 
12. Phải nhân danh Chúa Giêsu mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ đâu, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội? (Lc 24,47)
 
13. Đức Giêsu nói ngài là mục tử thế nào? (Ga 10,11)  
 
 
Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
++++++++++++++
Lời giải đáp
Ô chữ 22 Phục Sinh B

  Oc 22 Ps B
Hàng ngang
 
01. Tin mừng (Mc 16,15)
02. Rao giảng (Lc 24,47) (Đọc từ phải sng trái)
03. Kinh Thánh (Lc 24,45)
04. Phép rửa (Mc 16,16)
05. Thế gian (Ga 17,14)
06. Tôma (Ga 20,24-28)
07. Tuân giữ (Mt 28, 10)
 
Hàng dọc
 
08. Thánh hiến (Ga 17,19)
09. Đấng Kitô (Ga 20,31) 
10. Cành nho (Ga 15,4) (Đọc từ dưới lên)
11. Tảng đá (Ga 20,1)
12. Giêrusalem (Lc 24,47)
13. Nhân lành (Ga 10,11)  
 
Chủ đề: Chúa Phục Sinh
                                                                 Nguyễn Thái Hùng  
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây