TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Mùa Vọng –Năm B

“Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng”. (Mc 1, 1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK CUỘC ĐỜI TỔ PHỤ GIUSE

Thứ bảy - 17/04/2021 04:00 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1093
"Chúng ta tìm đâu được một người như người này, một người có Thần Khí Thiên Chúa?"
VHTK CUỘC ĐỜI TỔ PHỤ GIUSE

VUI HỌC THÁNH KINH

TỔ PHỤ GIU-SE
Sách Sáng thế ký 41,38-49
 
 
THÁNH KINH
 
38 Vua nói với triều thần: "Chúng ta tìm đâu được một người như người này, một người có Thần Khí Thiên Chúa?"  39 Pha-ra-ô nói với ông Giu-se: "Sau khi Thiên Chúa đã cho ông biết tất cả những điều ấy, không ai thông minh và khôn ngoan như ông.40 Ông sẽ là tể tướng triều đình của ta, toàn thể dân ta sẽ phục tùng mệnh lệnh của ông; ta lớn hơn ông chỉ vì ngai vua mà thôi."41 Pha-ra-ô nói với ông Giu-se: "Coi đây, ta đặt ông cai quản toàn cõi Ai-cập."42 Pha-ra-ô rút nhẫn ra khỏi tay mình và xỏ vào tay ông Giu-se, mặc cho ông y phục vải gai mịn, và đeo vào cổ ông chiếc vòng vàng.43 Vua cho ông lên xa giá thứ hai của vua, và người ta hô trước mặt ông: "Quỳ xuống! " Như vậy, vua đặt ông cai quản toàn cõi Ai-cập.
 
44 Pha-ra-ô nói với ông Giu-se: "Ta là Pha-ra-ô. Không có lệnh của ông, không ai được cử động tay chân trong toàn cõi Ai-cập."45 Pha-ra-ô đặt tên cho ông Giu-se là Xóp-nát Pa-nê-ác và gả cô Át-nát cho ông, cô là con gái ông Pô-ti Phê-ra, tư tế thành Ôn. Ông Giu-se đi kinh lý xứ Ai-cập.
 
46 Ông Giu-se được ba mươi tuổi khi ra trình diện Pha-ra-ô, vua Ai-cập. Ông cáo biệt Pha-ra-ô và rảo qua khắp xứ Ai-cập.47 Trong bảy năm sung túc, đất đã sinh ra mùa màng dư dật.48 Ông thu tất cả lương thực của bảy năm liên tiếp trong xứ Ai-cập và chứa trong các thành; ông chứa trong mỗi thành lương thực sản xuất trong đồng ruộng chung quanh thành đó.49 Ông Giu-se chất chứa lúa mì rất nhiều, như cát biển, đến mức ông thôi không đong lường nữa, vì không thể đong lường được.
 
 
38 "Could we find another like him," Pharaoh asked his officials, "a man so endowed with the spirit of God?"39 So Pharaoh said to Joseph: "Since God has made all this known to you, no one can be as wise and discerning as you are.
 
40 You shall be in charge of my palace, and all my people shall dart at your command. Only in respect to the throne shall I outrank you.
 
41 Herewith," Pharaoh told Joseph, "I place you in charge of the whole land of Egypt."42  With that, Pharaoh took off his signet ring and put it on Joseph's finger. He had him dressed in robes of fine linen and put a gold chain about his neck.
 
43  He then had him ride in the chariot of his vizier, and they shouted "Abrek!" before him. Thus was Joseph installed over the whole land of Egypt.
 
44 "I, Pharaoh, proclaim," he told Joseph, "that without your approval no one shall move hand or foot in all the land of Egypt."45  Pharaoh also bestowed the name of Zaphnath-paneah on Joseph, and he gave him in marriage Asenath, the daughter of Potiphera, priest of Heliopolis.
 
46 Joseph was thirty years old when he entered the service of Pharaoh, king of Egypt. After Joseph left Pharaoh's presence, he traveled throughout the land of Egypt.
 
47 During the seven years of plenty, when the land produced abundant crops,48 he husbanded all the food of these years of plenty that the land of Egypt was enjoying and stored it in the towns, placing in each town the crops of the fields around it.
 
49 Joseph garnered grain in quantities like the sands of the sea, so vast that at last he stopped measuring it, for it was beyond measure.
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 Giuse 1 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Thánh Kinh Stk 37,7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Thân phụ của ông Giu-se tên là gì? (x.Stk 35,24)
a. Gia-cóp.
b. I-xa-ác.
c. La-ban.
d. Am-ram.
 
02. Thân mẫu của ông Giu-se tên là gì? (Stk 35,24)
a. Rê-bê-ca.
b. Xa-ra.
c. Lé-a.
d. Ra-khen.
 
03. Người em cùng mẹ của ông Giu-se tên là gì? (Stk 35,24)
a. Lê-vi.
b. Giu-đa.
c. Ben-gia-min.
d. Si-mê-ôn.
 
04. Vợ của ông Giu-se tên là gì? (Stk 41,45)
a. Át-nát.
b. Xa-ra.
c. Bét-se-va.
d. An-na.
 
05. Các con của ông Giu-se tên là gì? (Stk 41,51-52)
a. Mơ-na-sê và Ép-ra-im.
b. Ben-gia-min và Mơ-na-sê.
c. Ép-ra-im và Giu-đa.
d. Si-mê-ôn và Lê-vi.
 
06. Những lái buôn người Ma-đi-an bán Giu-se cho người Ít-ma-ên với giá bao nhiêu đồng bạc? (Stk 37,28)
a. Hai mươi đồng bạc.
b. Bai mươi đồng bạc.
c. Năm mươi đồng bạc.
d. Bảy mươi đồng bạc.
 
07. Người chủ đã mua ông Giu-se từ tay người Ít-ma-ên tên là gì? (Stk 39,1)
a. Ông Pô-ti Phê-ra.
b. Ông Gia-cóp
c. Ông Pô-ti-pha.
d. Ông Phao-lô.
 
08. “Em thấy mặt trời, mặt trăng và mười một ngôi sao đang sụp xuống lạy em.” Đây là giấc chiêm bao của ai? (Stk 37,9)
a. Vua Pha-ra-ô.
b. Ông Gia-cóp
c. Ông Giu-se.
d. Ông Phê-rô.
 
09. “Trong giấc chiêm bao, tôi thấy trước mặt tôi có một cây nho, trên cây nho có ba ngành. Khi cây đâm chồi thì hoa nở ra và các chùm nho chín. Trong tay tôi có chén của Pha-ra-ô. Tôi hái nho, ép nước đổ vào chén của Pha-ra-ô, rồi đặt chén vào lòng bàn tay Pha-ra-ô.” Đây là giấc mộng của ai? (Stk 40,9a-11)
a. Quan chánh ngự thiện.
b. Quan chánh chước tửu.
c. Vua Pha-ra-ô.
d. Ông Gia-cóp.
 
10. “Vua thấy mình đang đứng trên bờ sông Nin, và từ sông Nin có bảy con bò cái đi lên, hình dáng đẹp đẽ và da thịt béo tốt; chúng gặm cỏ trong đám sậy. Rồi sau những con ấy, có bảy con bò cái khác từ sông Nin đi lên, hình dáng xấu xí và da thịt gầy còm, chúng đứng bên cạnh những con bò kia, trên bờ sông Nin. Bảy con bò cái hình dáng xấu xí và da thịt gầy còm ăn thịt bảy con bò cái hình dáng đẹp đẽ và béo tốt.” Đây là giấc chiêm bao của ai? (Stk 41,1-4)
a. Vua Hê-rô-đê.
b. Vua Pha-ra-ô.
c. Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo.
d. Vua Bên-sát-xa.  
 
11. “Sau khi Thiên Chúa đã cho ông biết tất cả những điều ấy, không ai thông minh và khôn ngoan như ông. Ông sẽ là tể tướng triều đình của ta, toàn thể dân ta sẽ phục tùng mệnh lệnh của ông; ta lớn hơn ông chỉ vì ngai vua mà thôi.” Đây là lời vua Pha-ra-ô nói với ai? (Stk 41,39-40)
a. Ông Gia-cóp.
b. Ông Mô-sê.
c. Ông Giu-se.
d. Ông A-ha-ron.
 
12. Ông Giu-se được vua Pha-ra-ô đặt làm tể tướng Ai cập khi ông được bao nhiêu tuổi? (Stk 41,46)
a. Ba mươi tuổi.
b. Bốn mươi tuổi.
c. Năm mươi tuổi.
d. Sáu mươi tuổi.
 
 
 
III. Ô CHỮ 
Oc tổ phụ Giuse m
Những gợi ý
 
01. Thân phụ của ông Giu-se tên là gì? (Stk 30,22-24)
 
02. Viên quản đốc nhà tù giao phó cho Giu-se tất cả mọi việc, vì ai ở với cậu, và điều gì cậu làm, thì Đức Chúa cho thành công? (Stk 39,23)
 
03. Ông Giu-se thấy mặt trời, mặt trăng và mười một cái gì đang sụp xuống lạy ông? (Stk 37,9)
 
04. Ông Giu-se nói ‘Không phải tôi, mà ai sẽ cho câu trả lời đem lại bình an cho Pha-ra-ô’? (Stk 41,16)
 
05. Những giấc chiêm bao của vua Pha-ra-ô tiên báo điều gì sắp xảy ra trong xứ Ai Cập? (Stk 41,25-30)
 
06. Sau khi giải các giấc chiêm bao của vua Pha-ra-ô, ông Giuse được vua đặt làm gì của đất nước Ai Cập? (Stk 41,40)
 
07. Một người con của ông Gia-cóp bị anh em bán sang Ai cập tên là gì? (Stk 37,28)
 
08. Vợ ông Giu-se tên là gì? (Stk 41,45)
 
09. Người chủ đã mua ông Giu-se từ tay người Ít-ma-ên tên là gì? (Stk 39,1)
 
10. Nhạc phụ của ông Giu-se tên là gì? (Stk 41,45)
 
11. Vào ngày gì của vua Pha-ra-ô, quan chánh ngự thiện bị vua treo lên, như Giu-se đã giải thích? (Stk 40,20-22)
 
12. Ông Ít-ra-en yêu ai hơn trong các con của ông? (Stk 37,3)
 
13. Người em cùng mẹ với ông Giu-se tên là gì? (Stk 35,24)
 
14. Một người con của ông Giu-se. (Stk 41,52)
 
15. Vua Pha-ra-ô thấy bảy cái gì đâm lên trên cùng một cọng, mẩy và tốt? (Stk 41,5)
 
16. Sau khi đại gia đình ông Gia-cóp đoàn tụ ở Ai Cập, họ đã định cư ở đâu? (Stk 47,1-6)
 
17. Thân mẫu của ông Giu-se tên là gì? (Stk 30,24)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
"Chúng ta tìm đâu được một người như người này,
một người có Thần Khí Thiên Chúa?"
Sách Sáng thế ký 41,38
 
 Nguyễn Thái Hùng
 
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
TỔ PHỤ GIU-SE
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề
Giấc mơ của Giu-se.
 
* Câu Thánh Kinh Stk 37,7
 
“Em thấy chúng ta đang bó những bó lúa ở giữa đồng, thì bó lúa của em vươn dậy, đứng thẳng lên, còn những bó lúa của các anh bao quanh và sụp xuống lạy bó lúa của em.”
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. a. Gia-cóp (x.Stk 35,24)
02. d. Ra-khen (Stk 35,24)
03. c. Ben-gia-min (Stk 35,24)
04. a. Át-nát (Stk 41,45)
05. a. Mơ-na-sê và Ép-ra-im (Stk 41,51-52)
06. a. Hai mươi đồng bạc (Stk 37,28)
07. c. Ông Pô-ti-pha (Stk 39,1)
08. c. Ông Giu-se (Stk 37,9)
09. b. Quan chánh chước tửu (Stk 40,9a-11)
10. b. Vua Pha-ra-ô (Stk 41,1-4)
11. c. Ông Giu-se (Stk 41,39-40)
12. a. Ba mươi tuổi (Stk 41,46)
 
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Gia-cóp (Stk 30,22-24)
02. Đức Chúa (Stk 39,23)
03. Ngôi sao (Stk 37,9)
04. Thiên Chúa (Stk 41,16)
05. Nạn đói (Stk 41,25-30)
06. Tể tướng (Stk 41,40)
07. Giu-se (Stk 37,28)
08. Át-nát (Stk 41,45)
09. Pô-ti-pha (Stk 39,1)
10. Pô-ti Phê-ra (Stk 41,45)
11. Sinh nhật (Stk 40,20-22)
12. Giu-se (Stk 37,3)
13. Ben-gia-min (Stk 35,24)
14. Ép-ra-im (Stk 41,52)
15. Bông lúa (Stk 41,5)
16. Gô-sen (Stk 47,1-6)
17. Ra-khen (Stk 30,24)
 
Hàng dọc : Tổ Phụ Giu-se   
 
Nguyễn Thái Hùng
 
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây