TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVII Thường Niên -Năm B

“Người phân phát cho họ ăn, ai muốn bao nhiêu tùy thích”. (Ga 6, 1-15)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VUI HỌC THÁNH KINH THỦ LÃNH GIÔ-SUÊ

Thứ bảy - 17/04/2021 04:16 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   897
“Ngươi hãy đem theo Giô-suê, con của Nun, là người có thần khí nơi mình, và ngươi sẽ đặt tay trên nó.”
VUI HỌC THÁNH KINH THỦ LÃNH GIÔ-SUÊ

VUI HỌC THÁNH KINH

THỦ LÃNH GIÔ-SUÊ
 Dân số 27,12-23
 
THÁNH KINH
 
Ông Giô-suê làm thủ lãnh cộng đồng
 
12 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: "Ngươi hãy lên ngọn núi kia của dãy A-va-rim, và hãy nhìn xem miền đất mà Ta ban cho con cái Ít-ra-en.13 Khi đã nhìn xem rồi, ngươi cũng sẽ về sum họp với gia tiên, như A-ha-ron anh ngươi,14 vì ở sa mạc Xin, trong lúc cộng đồng chống đối Ta, các ngươi đã chống lại lệnh Ta truyền làm cho nước chảy ra để tỏ bày sự thánh thiện của Ta trước mắt chúng. Đó là vụ nước Mơ-ri-va ở Ca-đê, trong sa mạc Xin."
 
15 Ông Mô-sê thưa với ĐỨC CHÚA:16 "Ước gì ĐỨC CHÚA, là Thiên Chúa ban sinh khí cho mọi xác phàm, đặt một người lãnh đạo cộng đồng.17 Người ấy sẽ ra vào trước họ và dẫn họ ra vào, để cộng đồng của ĐỨC CHÚA đừng giống như đàn chiên không có mục tử chăn dắt."18 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: "Ngươi hãy đem theo Giô-suê, con của Nun, là người có thần khí nơi mình, và ngươi sẽ đặt tay trên nó.19 Ngươi sẽ cho nó đứng trước mặt tư tế E-la-da và trước mặt toàn thể cộng đồng. Ngươi sẽ truyền lệnh cho nó trước mắt chúng.20 Ngươi sẽ chia cho nó một phần uy quyền của ngươi, để toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en nghe lời nó.21 Nó sẽ đứng trước mặt tư tế E-la-da. Tư tế sẽ đến trước nhan ĐỨC CHÚA mà xin thẻ xăm u-rim cho nó. Theo lệnh của tư tế, toàn thể cộng đồng, nghĩa là nó và mọi con cái Ít-ra-en, sẽ ra sẽ vào."
 
22 Ông Mô-sê đã làm như ĐỨC CHÚA truyền cho ông: Ông đã đem theo Giô-suê và cho ông này đứng trước mặt tư tế E-la-da và trước mặt toàn thể cộng đồng.23 Ông đặt tay trên ông Giô-suê và ra lệnh cho ông ấy như ĐỨC CHÚA đã dùng ông Mô-sê mà phán.
 
 
12 The LORD said to Moses, "Go up here into the Abarim Mountains and view the land that I am giving to the Israelites.
 
13 When you have viewed it, you too shall be taken to your people, as was your brother Aaron,14 because in the rebellion of the community in the desert of Zin you both rebelled against my order to manifest my sanctity to them by means of the water." (This is the water of Meribah of Kadesh in the desert of Zin.)15 Then Moses said to the LORD,16 "May the LORD, the God of the spirits of all mankind, set over the community a man17 who shall act as their leader in all things, to guide them in all their actions; that the LORD'S community may not be like sheep without a shepherd."18 And the LORD replied to Moses, "Take Joshua, son of Nun, a man of spirit, and lay your hand upon him.
 
19 Have him stand in the presence of the priest Eleazar and of the whole community, and commission him before their eyes.
 
20 Invest him with some of your own dignity, that the whole Israelite community may obey him.
 
21 He shall present himself to the priest Eleazar, to have him seek out for him the decisions of the Urim in the LORD'S presence; and as he directs, Joshua, all the Israelites with him, and the community as a whole shall perform all their actions."22 Moses did as the LORD had commanded him. Taking Joshua and having him stand in the presence of the priest Eleazar and of the whole community,23 he laid his hands on him and gave him his commission, as the LORD had directed through Moses.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
 Giôsuê4 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Thánh Kinh Giô-suê 10,12
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Thân phụ của ông Giô-suê tên là gì? (Ds 11,28)
a. Am-ram.
b. A-ha-ron.
c.  Nun.
d.  Da-ca-ri-a.
 
02. Ông Giô-suê, con ông Nun, thuộc chi tộc nào? (Ds 13,8.16)
a. Chi tộc Giu-đa.
b. Chi tộc Si-mê-ôn.
c. Chi tộc Ép-ra-im.
d. Chi tộc Ben-gia-min,.
 
03. Đức Chúa phán với ông Mô-sê: “Hãy lên núi với Ta và ở lại đó; Ta sẽ ban cho ngươi những bia đá: luật và mệnh lệnh Ta đã viết ra để dạy dỗ chúng.” Ông Mô-sê lên núi của Thiên Chúa với người phụ tá của mình là ai? (Xh 24,12-13)
a. A-ha-ron.
b. Giô-suê.
c. Khua.
d. Sam-son.
 
04. Ông Giô-suê đã giao chiến và đánh bại vua nào khi ông Mô-sê cầu nguyện trên đỉnh đồi? (Xh 17,8-13)
a. E-mô-ri.
b. A-ma-lếch.
c. Ca-na-an.
d. Xi-khôn.
 
05. “Mạnh bạo lên, can đảm lên! Chính ngươi sẽ đưa con cái Ít-ra-en vào đất mà Ta đã thề hứa với chúng; và Ta sẽ ở với ngươi.” Lời Thiên Chúa khích lệ ai? (Đnl 31,23)
a. A-ha-ron.
b. Giô-suê.
c. Đơ-vô-ra.
d. Sam-son.
 
06. Tại thành Giê-ri-khô, ai đã tiếp đón và cứu thoát các người sứ giả của ông Giô-suê? (Gs 2,1)
a. Bát-se-va.
b. Ta-ma.
c. Ra-kháp.
d. Ma-ri-a.
 
07. Trước khi đánh chiếm thành, ông Giô-suê nói với dân: Anh em hãy nên thế nào, vì ngày mai Đức Chúa sẽ thực hiện những kỳ công giữa anh em? (Gs 3,5)
a. Chiến sĩ.
b. Nên thánh.
c. Công chính.
d. Can trường.
 
08. Ông Giô-suê và dân Ít-ra-en đánh chiếm thành nào đầu tiên? (Gs 6,1)
a. Thành Giê-ru-sa-lem.
b. Thành Xơ-đôm.
c. Thành Giê-ri-khô.
d. Thành Sa-ma-ri-a.
 
09. Trước khi thành bị đánh chiếm,ngày thứ bảy, Hòm Bia Đức Chúa được kiệu đi bao nhiêu lần vòng quanh thành? (Gs 6,15)
a. Hai lần.
b. Năm lần.
c. Bảy lần.
d. Mười hai lần.
 
10. “Quả thật, con đã đắc tội với Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, đây là điều con đã làm: Trong số chiến lợi phẩm, con trông thấy một chiếc áo khoác đẹp miền Sin-a, hai ký bạc và một thỏi vàng cân nặng hơn nửa ký, vì lòng tham, con đã lấy”. Lời thú tội của ông A-khan, thuộc chi tộc Giu-đa, sẽ bị gì? (Gs 7,20-26)
a. Ném đá.
b. Thiêu hủy những gì còn lại.
c. Chôn sống mọi thứ.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
11. Tại đâu, ông Giô-suê thay mặt toàn dân kết giao ước với Thiên Chúa? (Gs 24,1-28)
a. Xi-nai.
b. Mô-ri-gia.
c. Si-khem.
d. Bê-lem.
 
12. Ông Giô-suê, con ông Nun, từ trần, thọ một trăm mười tuổi, người ta chôn cất ông tại đâu? (Gs 24.29-30)
a. Mác-pê-la.
b. Tim-nát Xe-rác.
c. Gô-sen.
d. Si-khem.
 
 
 
III. Ô CHỮ
 Oc thủ lãnh Giôsuê
 Những gợi ý
 
01. Vì xuyên tạc mảnh đất được sai đi do thám về nên họ bị phạt chết ngay tức khắc. Chỉ có Giô-suê, con ông Nun, và ai, trong số các người đi do thám đất, là còn sống? (Ds 14,37-38)
 
02. “Mô-sê, tôi trung của Ta, đã chết. Vậy bây giờ, ngươi hãy trỗi dậy! Và cùng với tất cả dân này, qua sông Gio-đan, mà vào đất Ta ban cho chúng, tức là con cái Ít-ra-en”. Lời Đức Chúa nói với ai? (Gs 1,2)
 
03. Trong miền núi Giu-đa, có thành nào được chỉ định cho mọi con cái Ít-ra-en và người ngoại kiều ở giữa họ, để phàm ai đã vô ý làm thiệt mạng người nào, thì có thể tới đó nương náu và khỏi phải chết do tay người đòi nợ máu, cho đến khi ra trước mặt cộng đồng? (Gs 20,1-6)
 
04. Tại thung lũng nào, ở đó các người do thám chặt một nhành nho và một chùm nho, rồi hai người dùng sào mà khiêng, cả lựu và vả? (Ds 13,23)
 
05. Khi nghe tin dân thành Ghíp-ôn cầu hòa cùng dân Ít-ra-en, vua Giê-ru-sa-lem đã liên minh cùng năm vua khác đánh thành Ghíp-ôn. Vua Giê-ru-sa-lem tên là gì? (Gs 10,1)
 
06. Sau bao nhiêu ngày do thám đất, họ trở về, đến gặp ông Mô-sê, ông A-ha-ron và toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en, tại Ca-đê trong sa mạc Pa-ran? (Ds 13,25-26)
 
07. Ông Giô-suê và dân Ít-ra-en đánh chiếm thành nào đầu tiên? (Gs 6,1)
 
08. Ông Giô-suê nói với dân: Anh em hãy cam đoan với chính mình là anh em đã chọn ĐỨC CHÚA để làm gì? (Gs 24,22)
 
09. Tại thành Giê-ri-khô, ai đã tiếp đón và cứu thoát các người sứ giả của ông Giô-suê? (Gs 2,1)
 
10. Thân phụ của ông Giô-suê tên là gì? (Ds 11,28)
 
11. Ông Giô-suê đã giao chiến và đánh bại vua nào khi ông Mô-sê cầu nguyện trên đỉnh đồi? (Xh 17,8-13)
 
12. Sau khi dân Ít-ra-en dùng thổ sản trong xứ Ca-na-an, dân chúng không còn dùng gì được nữa? (Gs 5,12)
 
13. Ông Giô-suê, con ông Nun, từ trần, thọ một trăm mười tuổi, người ta chôn cất ông tại đâu? (Gs 24.29-30)
 
14. Tại đâu, ông Giô-suê thay mặt toàn dân kết giao ước với Thiên Chúa? (Gs 24,1-28)
 
15. Tại đâu, ông Giô-suê vâng lời Thiên Chúa cắt bì cho dân chúng được sinh ra trong sa mạc? (Gs 5,2-9)
 
16. “Hôm nay, chúng tôi biết là Đức Chúa ngự giữa chúng ta, vì anh em đã không phạm tội bất trung đó đối với Đức Chúa; vì thế, anh em đã cứu con cái Ít-ra-en khỏi tay Đức Chúa.” Đây là lời của tư tế nào?  (Gs 22,31)
 
17. “Hỡi mặt trời, hãy dừng lại trên thành Ghíp-ôn;
hỡi mặt trăng, hãy dừng lại trên thung lũng Ai-gia-lôn!” Đây là lời của ai? (Gs 10,12)
 
18. Tại đâu, ông Giô-suê cho con cái Ítraen bắt thăm, trước nhan Đức Chúa, và ở đó chia đất đai cho họ, theo các phần đã phân phối? (Gs 18,10)
 
19. Ông Giô-suê phải mạnh bạo và rất can đảm, để lo thi hành tất cả những gì, mà Mô-sê đã truyền dạy ngươi? (Gs 1,7)
 
20. Trước khi được đổi thành Giô-suê, con ông Nun, ông có tên là gì? (Ds 13,16)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
 
“Ngươi hãy đem theo Giô-suê, con của Nun, là người có thần khí nơi mình, và ngươi sẽ đặt tay trên nó.”
Dân số 27,18
 
 Nguyễn Thái Hùng
 
 
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THỦ LÃNH GIÔ-SUÊ
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Ông Giô-suê cầu nguyện.
 
* Câu Thánh Kinh Giô-suê 10,12
 
“Hỡi mặt trời, hãy dừng lại trên thành Ghíp-ôn;
hỡi mặt trăng, hãy dừng lại trên thung lũng Ai-gia-lôn!”
 
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. c. Nun (Ds 11,28)
02. c. Chi tộc Ép-ra-im (Ds 13,8.16)
03. b. Giô-suê (Xh 24,12-13)
04. b. A-ma-lếch (Xh 17,8-13)
05. b. Giô-suê (Đnl 31,23)
06. c. Ra-kháp (Gs 2,1)
07. b. Nên thánh (Gs 3,5)
08. c. Thành Giê-ri-khô (Gs 6,1)
09. c. Bảy lần (Gs 6,15)
10. d. Chỉ có a và b đúng (Gs 7,20-26)
11. c. Si-khem (Gs 24,1-28)
12. b. Tim-nát Xe-rác (Gs 24.29-30)
 
III. Ô CHỮ
 
01. Ca-lếp (Ds 14,37-38)
02. Giô-suê (Gs 1,2)
03. Khép-rôn (Gs 20,1-6)
04. Ét-côn (Ds 13,23)
05. A-đô-ni Xe-đéc (Gs 10,1)
06. Bốn mươi ngày (Ds 13,25-26)
07. Thành Giê-ri-khô (Gs 6,1)
08. Phụng thờ (Gs 24,22)
09. Ra-kháp (Gs 2,1)
10. Nun (Ds 11,28)
11. A-ma-lếch (Xh 17,8-13)
12. Man-na (Gs 5,12)
13. Tim-nát Xe-rác (Gs 24.29-30)
14. Si-khem (Gs 24,1-28)
15. Ghin-gan (Gs 5,2-9)
16. Pin-khát (Gs 22,31)
17. Giô-suê (Gs 10,12)
18. Si-lô (Gs 18,10)
19. Lề Luật (Gs 1,7)
20. Hô-sê-a (Ds 13,16)
 
Hàng dọc : Cuộc Đời Thủ Lãnh Giô-suê
 
 
 Nguyễn Thái Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây